Reply To: Odg: Meso od Kurbana

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Meso od Kurbana Reply To: Odg: Meso od Kurbana

#13106
AvatarAnonimno
Neaktivan

Šejh Salih el-Fevzan
Član Stalnog vijeća za islamska istraživanj i fetve
Iznoseći dokaz za obaveznost spominjanja Allaha pri klanju životinja,podjednako za sljedbenika Knjige (Židova i kršćana),kao i za muslimana,on citira imama Ibnu-l Kajjima:
“Štaviše,spomenuti časni ajet ukazuje da meso zaklane životinje nije halal za ishranu ako pri klanju nije spomenuto Allahovo ime,pa čak i ako je zaklana od strane muslimana.” 4
________________________________________
Šejh Muhammed ibn Adem
Osnivač i direktor Instituta za islamsko pravo (Daru-l-Itfaa) u Engleskoj
Kada je upitan o mesu koje se obično prodaje u prodavnicama na Zapadu,on je odgovorio:
Postoji još jedan aspokt ovog pitanja,a to je da se mnogi ljudi na Zapadu izjašnjavaju kao kršćani.Ova tvrdnja nije tačna zbog toga što oni ne vjeruju čvrsto u Boga,objavljenu Knjigu i vjerovjesnika,bez obzira na prirodu njihove vjere po pitanju toga.Oni su,ustvari većinom kršćani samo po imenu i ne slijede nikakvu vjeru.Prema tome,oni se ne mogu nazvati sljedbenicima Knjige.Oni su ateisti i nije dozvoljeno jesti što oni zakolju,prema kosenzusu učenjaka.
Prema tome,meso koje se prodaje u supermarketima i koje se služi u ugostiteljstvu od strane kršćana na Zapadu,neće biti dozvoljeno jer,generalno ne zadovoljava uslove ispravnog klanja i oni,uglavnom,nisu pravi kršćani.5
________________________________________
Šejh Abdulaziz ibn Baz
Bivši Glavni muftija Saudijske Arabije,bivši Predsjednik Stalnig vijeća za islamska istraživanja i fetve.
Kada je upitan,posebno,o mesu u Americi,odgovorio je:
Ako područje gdje se meso može naći naseljavaju samo sljedbenici Knjige (Židovi i kršćani),tada je njihovo meso halal,čak iako se ne zna kako su ga zaklali,zato što je osnovni princip da je njihovo meso halal,jer Allah kaže (u prevodu značenja):
“Danas vam je dozvoljeno ono što je dobro (tajibat),što je Allah učinio dozvoljenim (meso zaklanih životinja koje je dozvoljeno jesti,mliječni proizvodi,masti,povrće i voće).Hrana (zaklana stoka,jestive životinje) sljedbenika Knjige (Židova i kršćana) vam jedozvoljena,i vaša hrana je dozvoljena njima.”(El-Ma`ide,5:5)
Ako ima drugih nevjernika u tom području,tada ne jedite,jer postoji sumnja da li je halal ili haram. Slično,ako vam jepoznato da oni koji prodaju meso kolju životinje na šerijatski neispravan način,kao što je davljenje ili elektrošok,tadanemojte jesti, bez obzira na to da li je osoba koja kolje musliman ili nevjernik,jer Allah kaže:
“Zabranjuje vam se (za jelo) strv (stoka koja nije zaklana),krv i svinjsko meso i ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime (žrtvovano nekom drugom mimo Allaha,npr.idolima) i ono što je udavljeno ili ubijeno,i ono što je strmoglavljeno ili rogom ubodeno,i ono što je od zvijeri načeto,osim ako ste ga preklali (prije nego što umre).”(El-Maide,5:3)
Medžmu-Fetava,Ibn Baz,23/20.6

Najnoviji članci

Pokuđeno je da onaj koji traži dozvolu za ulazak na pitanje:...

0
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: "Otišao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, povodom duga koji je imao moj otac te sam mu...
Enciklopedija zabrana u islamu

Zabranjeno je tražiti vlast

Pratite nas na Facebooku

5,582LikesLikes