Reply To: Odg: Moderne haridžije (nekoliko korisnih savjeta)

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko vjerovanje – akida Moderne haridžije (nekoliko korisnih savjeta) Reply To: Odg: Moderne haridžije (nekoliko korisnih savjeta)

#13978
Avatar
Anonimno

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ‘‘Ne pripada mome ummetu onaj ko ne poštuje naše starije i nema milosti prema našim mlađima….” (Ahmed, br. 22654, od Ubade b. Samita, r.a. Ahmed Šakir ga je ocijenio dobrim kao i šejh Albani u Sahihu Tergib, br. 101.) Lijepo postupanje prema staroj, sijedoj osobi, u isto vrijeme je i veličanje Uzvišenog Allaha. Rekao je Poslanik, s.a.v.s: ”U veličanje Allaha spada i ukazivanje počasti starom, sijedom muslimanu…” (Ebu Davud, br. 4835, od Ebu Muse el-Eš'arija, r.a. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihul-Džami'a, br. 2199.)

Novo na sajtu

Borba na Allahovom putu

Zabranjeno je zapostavljanje i priželjkivanje borbe

Strogo je zabranjeno zapostavljanje borbe na Allahovom putu Svevišnji Allah kaže: "O vjernici, zašto ste oklijevali kad vam je bilo rečeno: 'Krenite u borbu na...
islamska historija

Bitka na Hunejnu

ahmadija

Sekta kadijanija (ahmedija)