Reply To: Odg: Moderne haridžije (nekoliko korisnih savjeta)

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko vjerovanje – akida Moderne haridžije (nekoliko korisnih savjeta) Reply To: Odg: Moderne haridžije (nekoliko korisnih savjeta)

#13971
AvatarAnonimno
Neaktivan

Dzamba post=8878 wrote: Ne znam ako postoje dokazi iz Kur'ana ili Sunneta po kojima se starije osobe moraju postovati, ali znam da je to bio jedan od glavnih principa po kojem su mene roditelji odgajali. Cini mi se da je taj princip sve manji i manji prioritet roditelja ovih dana. Ako neko ima islamske dokaze o tome, volio bih da ih znam.

A svima nama savjetujem danam mozak prije radi od jezika kako nebi i neznajuci zapali u veliki grijeh i postali a da i neznamo ono shto nevolimo i shto mrzimo.

Allah te nagradio za ovo sto si napisao brate Hajrohajrullah. Da nas Allah uputi da ovako svi promislimo prije nego sto kazemo ili uradimo.

Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha , da bi vam se milost ukazala. (El-Hudžurat, 10.)

Ovaj ajet jasno kazuje ko su samo braca (za razliku od mnogih bosnji, koji dzahilski govore “bosnjak je bosnjaku brat”).

Postoji mnogo hadisa o medjuljudskim odnosima i ponasanju:

Džerir ibn Abdullah el-Bedželi, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:
“Ko ne bude milostiv, neće se ni prema njemu milosti imati.” (Buharija 2020)

Aiša, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:
“Džibril mi je neprestano preporučivao dobročinstvo prema susjedu tako da sam pomislio da će susjeda uključiti među nasljednike.” (Buharija 2021)

Ebu Šurejh, r.a., kaže: – Zaista je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

“Tako mi Allaha, on ne vjeruje! Tako mi Allaha, on ne vjeruje! Tako mi Allaha, on ne vjeruje!”
Tada je neko upitao: – Ko to, Allahov Poslaniče? On je odgovorio:
“Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla.” (Buharija 2022)

Aiša, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Zaista Allah voli blagost u svemu.” ‘(Buharija 2025)

Ebu Musa, r.a., priča da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

“Vjernici su međusobno poput čvrste građevine čiji dijelovi ojačavaju jedan drugog.”
Tada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., pokazujući kako to izgleda, isprepleo svoje prste. Dok je on još sjedio, ušao je čovjek koji je nešto pitao ili neku drugu potrebu imao pa se Vjerovjesnik, s.a.v.s., okrenuo nama i rekao: “Zauzmite se (za njega), bit ćete nagrađeni! I neka Allah odredi ono šta hoće preko jezika Svoga Vjerovjesnika!” (Buharija 2026)

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Nemojte mrziti jedni druge; nemojte zavidjeti jedni drugima; nemojte okretati leđa jedni drugima, nego budite braća, o Allahovi robovi! Nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom više od tri dana.” (Buharija 2034)

Džubejr ibn Mut'im, r.a., kaže: – Čuo sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., kad je rekao: “Onaj ko raskine rodbinske veze neće ući u Džennet.” (Buharija 2009)

“Vjernici su u svojoj međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećanju poput tijela, kada oboli jedan njegov organ cijelo tijelo osjeća nesanicu i temperaturu.” (Muslim, 4685)

U bratstvo se ubraja pomoć onome kome je nepravda učinjena i onome ko je slab i ponižen. Uzvišeni kaže (prijevod značenja):

“Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovu putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a nisu se iselili – vi ne možete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. -A Allah dobro vidi ono što radite.” (Enfal, 72).

Ovako se pomoć ugnjetavanom muslimanu smatra dužnošću o bilo kojem predjelu Zemlje da se radi. Ta pomoć je u vidu djela i govora. Ibn Ebi Šejbe, kao što se spominje u “Kenzul-ummalu”, od Ibn Omera , radijAllahu anhu, prenosi da je rekao:
“Da spasim muslimana iz nevjerničkih ruku draže mi je nego čitavo Arapsko poluostrvo.”

“Šest je obaveza muslimana prema muslimanu.” -Upitaše: “Koje su to, Božiji Poslaniče!” – “Kada ga sretneš da mu selam nazoveš, kada te pozove da mu se odazoveš, kada od tebe savjet zatraži da ga posavjetuješ, kada kihne, pa Allahu zahvali, da mu nazdraviš (riječima jerhamukellah), kada oboli da ga obiđeš, a kada umre da mu dženazu ispratiš.” (Muslim, 4023.)

Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže: “Nema dvojice muslimana koji se, kada se sretnu, pozdrave i rukuju, a da im, i prije nego što se rastanu, neće biti oprošteno.” ( Ibn Madže)

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je rekao: “Vjera je savjet.” Upitan kome, odgovorio je: “Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i muslimanima, uopće.” (Muslim 55)

“Pomozi svome bratu, bilo da čini nepravdu ili je njemu učinjena nepravda. Ako čini nepravdu, neka mu zabrani, jer je to pomaganje njemu, a ako mu je učinjena nepravda, neka mu pomogne.” (Buharija 2444)

Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je rekao: “Vjera je iskrenost.” “Prema kome, o Poslaniče? – rekoše. “Prema Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama vjernika i ostalim ljudima.” (Muslim)

Musliman treba svoje ophođenje sa prijateljima izgrađivati na principu ljubavi i mržnje u ima Allaha. Uzvišeni Allah je obećao onima koji se u Njegovo ime vole da će ih staviti u Svoj hlad, na Dan kada neće biti drugog hlada do Njegovog hlada. Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao u hadisu o sedmorici koje će Allah staviti u Svoj hlad, na Dan kada neće biti drugog hlada do Njegovog hlada: “Dvojica ljudi koji se u ime Allaha vole, pa se u to ime sastaju i rastaju.” (Muslim)

Vjerovjesnik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: “Ko želi da bude udaljen od Vatre i uđe u Džennet, neka dočeka smrt vjerujući u Allaha i Sudnji dan i neka prema ljudima postupa onako kako voli da se prema njemu postupa.”(Muslim 1844)

Poslanik s.a.w.s kaze:
“Vjernik je vjerniku poput građevine koja se međusobno podupire” (Tirmizi, Ahmed..)

“I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromašnima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim.” (En Nisa 36)

“O vjernici, dužnost prema Allahu izvršavajte i pravdeno svjedočit! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite ne navede da nepravedni budete” (El-Maide, 8)

Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kod koga se nađu tri osobine osjetiće slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega drugog, da voli čovjeka ni zbog čega drugog osim radi Allaha i da mrzi da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz njega kao što mrzi da bude bačen u vatru.” (Buharija 16, Muslim)

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,592LikesLikes