Reply To: Odg: Muhamed postdiplomac na Papinskom univerzitetu u Rimu

#7051
Anonimno
Neaktivan

Allahov Poslanik sallAllahu alejhi ve selem kaže:”Prenesite od mene pa makar ajet i pripovjedajte od sinova Israilovih,u tome nema ništa loše.Ko slaže na mene namjerno,pripremio je sebi mjesto u Vatri.”(Sahih Buhari)

Ibn Hadžer ovaj hadis komentariše da nema zapreke prenošenja od njih,jer je prije toga Poslanik zabranio da se pripovjeda od njih i služi njihovim knjigama da bi poslije toga to postalo dozvoljeno.Kao da je izrekao zabranu prije uspostavljanja islamskih propisa i vjerskih načela,bojeći se smutnje.Pošto se otklonila prepreka,postaje dozvoljeno pripovjedanje od njih,ali sa ciljem uzimanja pouke.(Fethul-Bari,tom šesti,str.498.).Dodao je na istom mjestu:”Kaže Malik rahimehullah,da se pod dozvolom pripovjedanja od njih misli na ono što je lijepo,a ne na laž…”
Također navodi:Kaže Šafija:”Poznato je da Poslanik sallAllahu alejhi ve selem nije dozvoljavao pripovjedanje laži,što znači da je dozvoljeno pripovjedanje od sinova Israilovih onoga što ne smatramo da je laž.”

Šejhul-Islam,Ibn Tejmije u djelu Medžmuatul-fetava kaže:”Poslanik sallAllahu alejhi ve selem,da je olakšicu da se pripovjeda od njih,ali je zabranio potvrđivanje istinitosti i smatranje lažnim njihovog govora.Da nije bilo nikakve koristi u pripovjedanju od njih ne bi nam dao olakšicu da postupimo po njoj.Isti pisac u svojoj drugoj knjizi “Ispravan odgovor za onog ko zamjeni kršćanstvo” spominje mnoge predaje od Kitabija.Ako se pogledaju tefsirska djela,primjetit će se da su mnogi ashabi kao Ibn Abbas,Abdullah ibn Omer i dr. koristili predaje od Kitabija u stvarima u kojima je dozvoljeno koristiti predaje od njih.