Reply To: Odg: Muslimani mogu glasati na slovenskom referendumu??

#7017
Anonimno
Neaktivan

Dat ču ti neke definicije i opise koji se vežu za ovu vrstu referenduma, zato što ti jih prijašni pitalac nije predložio. Pustio sam u slovenskom jeziku i preveo, jer možda se nađe neko da ispravi moj prijevod, jer nisam baš dobar u bosanskom jeziku.

Ovaj referendum se zove:

Naknadni zakonodajni referendum o družinskem zakoniku.

Naknadni zakonodavni referendum o obiteljskom zakoniku.

Glede na čas uporabe ločimo predhodni in naknadni referendum. Predhodni se izvede pred sprejemom neke odločitve v zakonodajnem telesu, naknadni pa po sprejemu določene odločitve. Pri naknadnem referendumu predstavniško telo ohranja položaj in vlogo, saj volilno telo naknadno potrjuje odločitev sprejeto v predstavniškem telesu.

U pogledu vremena primjene razlikujemo prethodni i naknadan referendum. Prethodni se izvede prije donošenja neke odluke u parlamentu, naknadan pa nakon usvajanja određenih odluka. Kod naknadnog referenduma predstavničko tijelo zadržava položaj i ulogu, jer glasačko tijelo naknadno potvrđiva odluku donesenu u predstavničkom tjelu.

Zakonodajni referendum pomeni sodelovanje ljudstva v postopku sprejemanja in spreminjanja zakonov, za katere je sicer pristojno predstavniško telo. Kot zakonodajno telo se torej pojavi tudi ljudstvo in to predstavlja neposredno obliko izvrševanja zakonodajne funkcije.

Zakonodavni referendum znači učestvovanje ljudstva u postupku donošenja i izmjene zakona, za koje je inače nadležno predstavničko tjelo. Kao zakonodajno tijelo se dakle pojavi i ljudstvo i ovo predstavlja neposrednu obliku izvršavanja zakonodavnih funkcija.

Kako vidiš iz ovoga se narodu daje pravo do izvršavanja zakonodavnih funkcija, a za ovo si sam rekao u fetwi da je djelo otpadništva.

Poznamo referendum z obvezno pravno močjo in posvetovalni referendum. V določenih primerih referendumska odločitev ljudstva za zakonodajalca ni obvezujoča, je pa posvetovalne narave. V tem primeru državljani podajo le svoje mnenje, končna odločitev pa je v rokah predstavniškega telesa. Odločitev na posvetovalnem referendumu ga ne zavezuje pravno, temveč le politično.

Znamo referendum sa obavezno pravno močjo i savjetovalni referendum. U određenim slučajevima referendumska odluka ljudstva nije obavezujoča za zakonodavca, je pa savjetovalne prirode. U tom primjeru građani izlože svoje mišljenje, konačna odluka pa je u rukama predstavničkog tijela. Odluka na savjetovalnom referendumu ga ne obavezuje pravno, nego samo politički.

Evo što se tiče ovog savjetovalnog referenduma, možda bi se fetwa mogla upotrebiti za ove vrste referendum (koji je zaista kako si reko kao neke vrste anketa), ali što se tiče ustavnog i zakonodavnog referenduma to nije tako jer ova dva imata pravno moč.

Koliko mi je poznato oko Hilful-Fudul je to bio dogovor u džahilijjetu, kdje su se glavešine plemena skupile da začtite hadžije koji su dolazili u Meku na hadž. Ovaj dogodak je poznat isto kao Hilful-Mutajjibin i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem je o njemu rekao, da je prisostvovao Hilful-Mutajjibin sa svojim stricem, kad je bio mlad in da ga ne bi poništio. (ovdje bi zamolio, da me ispraviš ako sam pogrješio). Da, ako se sa kafirima dogovorimo nešto što nije suprutno šeriatu u tome nema štete, ali u ovom slučaju mi bi sa njima učestvovali kot glasanja za ili protiv zakonika.

A samo kao napomena, ovaj zakonik ima 309 člena. A jedan od njih je:

19. Člen (temelj zakonske zveze) Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči.

19. član (temelj bračne veze) Bračna veza temelji na slobodni odluki sklopiti bračnu vezu, na obostrani čustveni navezanosti, uzajemnom poštivanju, razumjevanju, povjerenju i međusobni pomoči.

Ako če neko glasati protiv, on glasa i protiv ovog člena, a kako se može razbrati ovaj člen nije u suprotnosti šeriatu (po sadržaju), koliko mi je znano, ali ispravi me ako griješim, jer sam daleko od poznavanja šeriatskog prava u detalje.

Meni je jasno, da ovo zlo koji žele da legalizuju niko ne želi imati u društvu (mislim od muslimana), ali ne smijemo zbog toga mi rušiti naše principe vjere. Kako sam več kazao, meni se čini da je pitanje bilo postavljeno kao manipuliranje, a možda nije tako (neču da nikoga po krivom optužim), i ako bi ti ja lično postavio pitanje o tome, bila bi mi dužnost da ti prvo predstavim sve činjenice koje se vežu za definicije i šuštino ovog referenduma, da bi mi onda mogo dati odgovor koji se veže za stvarno situacijo. I vidim da si odgovorio u smislu ovog savjetovalnog referenduma, koji nema pravne moči odlučivanja. To mi je jasno zbog toga što si ga uporedio sa anketom (i ovaj savjetovalni referendum jeste ko neke vrste anketa), ali to nije slučaj sa ustavnim in zakonodavnim referendumom koji ima pravnu moč.

Kako sam več reko, moje mišljenje je, da je ovdje veliko greško napravio ovaj koji je postavio pitanje, a i mufti, da dadne pravilan odgovor mora poznavati stanje onoga o čemu odgovara, što je ljepo pojasnio Ibn Qajjim što ti je možda i bolje poznato nego meni: ”Poznavanje ljudi je velika osobina koji bi svaki muftija i upravitelj (namjesnik) trebao imati. Oni bi trebali biti uključeni sa narodom, dobro poznavati naređivanje dobra i odvračanje od zla, a onda primjenjivati jedno i drugo. U suprotnom, oni će učiniti više štete nego dobra. Ako oni nisu znani u pogledu ljudi (ne znaju narod), oni mogu zamjeniti dhalima za madhluma i pravednog za griješnika (zločinca), i obratno. Ako oni ne poznaju narod, njegove prilike i njegove navike, oni neće biti u stanju da razlikuju između dobrog i lošeg. Oni morajo veoma dobro poznavati ljudske lukavosti (prepredenosti), obmane, prevare (varanja), običaje (navike) i tradicije. Fetwa je stvar koja se mijenja zavisno od vremena, mjesta, običaja (navika) i tradicija, i to je sve od Allahove vjere.” Ovo sam pročitao u jednoj fetwi od Abdul Qadira bin Abdul Aziza; Obaveznost obraćanja na Qur'an i sunnet; a nije bilo navedeno gdje je zabilježen ovaj govor Ibn Qajjima.

Sada kada pozaješ šuštino ovog referenduma, ne znam dali češ povuči svoju fetwu ili ne, što nije više moj problem. Ja sam uzeo to kao dužnost da ti pojasnim šta se u stvari zbiva i šta je šuština ovog referenduma, zato što sam vidio, (kako sam več rekao) da je postavljeno pitanje manjkavo i ne predstavlja svih činjenica, koje bi ti morao predložiti. I nije moja namjera da nešto kontriram iz inata, samo kažem zato što isto tako nisam bio upoznat sa ovim (referendumom) pa sam, moglo bi se reči, bio ”prinuđen” da se pozanimam i pročitam ove kafirske definicije i opise. Tako da bi te zamolio da u ime Allaha još jednom razmisliš o tom pitanju, možda povučeš fetwu, ili daš novu, jer ovdje definitivno nisi u pravu. A kako svi znamo musliman treba da savjetuje svog brata muslimana. I da mi halališ ako sam te sa čime uvredio, a to nije bio moj nijjet.

I molim Allaha Uzvišenog da oprosti svima nama, da sve nas uputi na Pravi put i nas udruži na istini. Amin.

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuh.