Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

#12627
AvatarAnonimno
Neaktivan

Kazao je Allahov Poslanik: “Razlikujte se od mnogobožaca, puštajte brade i potkraćujte brkove.” (Buharija i Muslim od Ibn Omera, r.a.) Osnova u vjeri jeste da se svaka stvar koja je spomenuta u imperativu – naredbenoj formi, smatra vadžibom – obavezom, osim ako postoji drugi argument koji tu naredbu “ublažava” i spušta na nivo pohvalne, mustehab stvari, što sa puštanjem brade nije slučaj.

S druge strane, ne postoji niti jedan vjerodostojan hadis u kojem je zabilježeno da je Allahov Poslanik skratio bradu, a da ne govorimo kako ne postoji dokaz koji ukazuje na to da je brijao bradu.

Prenešeno je preko dvadeset vjerodostojnih hadisa u rivajetima u više od petnaest ashaba čiji je sadržaj grijeh muškarca muslimana koji nosi odjeću ispod članaka i obaveza muškaraca da podigne odjeću iznad članaka.

Vjerodostojni hadisi koji ukazuju na zabranu nošenja odjeće ispod članaka svejedno bilo to iz oholosti ili ne, samo je razlika u težini grijeha onog koji to radi iz oholosti (da ga Allah neće gledati na Sudnjem Danu) u odnosu na onog koji to radi bez oholosti (da ono što je ispod članka od odjeće da će biti u Vatri). Ti hadisi su: “Allah neće gledati na Sudnjem Danu u onog ko iz oholosti nosi svoju odjeću ispod članaka” (mutefekun alejhi), i hadis: “Ono što je ispod čalanaka od odjeće biće u Vatri.” (Buharija) Takođe, obje kazne su spomenute u tekstu jednog hadisa: prenosi se od Ebu Se'ida El-Hudrija da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odjeća mu'mina treba biti do pola potkoljenice, a nema grijeha u onome što je između pola potkoljenice i članaka. Ono što je ispod toga (tj. članaka) to će biti u Vatri, a ko iz oholosti nosi odjeću ispod članaka Allah neće gledati u njega na Sudnjem Danu”. (Ebu Davud, Ibn Madže, Malik u Muvetteu – a tekst hadisa je od njega, vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani u Miškatul-Mesabih 4331.) Prema tome , ovaj hadis je dovoljan da se da tačka na ovu temu, tj. jasan je i decidan da onaj ko nosi odjeću ispod članaka (bez oholosti) da će to što je ispod članaka biti u Vatri, a ko iz oholosti nosi odjeću ispod članaka Allah neće gledati u njega na Sudnjem danu.
● U vjerodostojnom hadisu se samo nošenje odjeće ispod članaka naziva ohološću. Od Džabir ibn Sulejma, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Podigni svoju odjeću do pola potkoljenice, a ako nećeš onda do članaka. Čuvaj se spuštanja odjeće, jer je to od oholosti, a Allah ne voli oholost”. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai’ i ostali, vjerodostojim ga ocjenjuje Albani u Edebul-Mufred 1182, kao i Šu'ajb Arnaut u Sahihu Ibn Hibban 522.)

Pa Smajo razmisli malo prije nego izneses licno misljenje . Islam nije ono sto ,ja ili neko drugi misli ,zeli ili sl,vec je ono sto su rekli Allah i Njegov Poslanik sallaAllahu alejhi we selleme,a on,Allahov miljenik izmedju ostalog kaze i ovo:

Zabilježeno je u El-Muhtareh od Abdullaha b. ‘Amra koji kaže da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ni jedan od vas neće biti vjernik sve dok mu strasti ne budu slijedile ono sa čim sam ja došao.”

A Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu (Poslanikovu), da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.

Najnoviji članci

Tajna koja se mora čuvati i tajna koju je obaveza otkriti

0
Zabranjeno je biti vjeroloman U hadisu se kaže: “Ne sjede zajedno oni ljudi koji nemaju međusobnog povjerenja."1 Sabit prenosi da je Enes kazivao: "Jednom, došao je...

Pratite nas na Facebooku

5,583LikesLikes