Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: Odg: O daije šta se desi vašim bradama???

#14949

Anonimno

muwehhid post=9983 wrote:
Žena i muškarac se trebaju obrazovati, ali islamom, ne nekim dunya obrazovanjem a neznalica po pitanju vjere, i taj “fakultet” (sicanje šerijatskog znanja) neće završiti do kraja života. prema tome ima li preče nauke od islama? A zar je ičiji govor mudriji od govora Allaha pa Njegova Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem? Zašto ljudi traže mudrost i obrazovanje kod kafira i mušrika, židova i kršćana? I to smatraju obrazovanjem i znanjem, i tome daju prednost nad proučavanjem Allahove vjere! Troše svoje vrijeme dragocjeno da učene pred kafirima zapostavljajući Allahovu Knjigu i učenje o ahiretu!
“…pa zar se nećete opametiti?”(Al-Araf, 169)

Tako je, žena i muškarac se trebaju obrazovati islamom i to je večni proces. Ima ovde nešto što ne razumem. Kaže brat Muwehid, a halali mi ako te nisam razumeo, Islamskih studija sa ispravnim aqidama, u kojima postoje uslovi za ženu i muškarca nema u BiH.

1. Gde onda trebamo uputiti našu decu da se obrazuju ako ovih fakulteta nema u BiH (ovo je važno ne samo za Muslimane iz Bosne već i za Muslimane iz Sandžaka, Crne Gore i drugih država iz regije gde postoji diskriminacija prema nama i ne postojanje ispravnih škola)?

2. Ako se odreknemo obrazovanja koje nam je dostupno u BiH, a deca nam ne govore arapski ili kažu da nemogu tako dobro savladati jezik da bi mogla studirati na primer u Egiptu ili nekoj drugoj muslimanskoj državi sa dobrim fakultetima. Zar nećemo onda spasti na to da nas leče i državom vladaju i odlučuju samo mušrici i munafici? Šta je tu rešenje?

Novo na naslovnoj