Reply To: Odg: O vrijednosti hidžaba

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno O vrijednosti hidžaba Reply To: Odg: O vrijednosti hidžaba

#13548
AvatarAnonimno
Neaktivan

Za ispravnost himara-{hidzaba} se još uslovljava da ne bude
tanak i providan kako se ne bi vidjelo ono što je ispod njega
od vrata, kose, lica i prsa.
Prenosi se od Ummi Alkame da je rekla: “Vidjela sam
Hafsu bint Abdurrahman bint Ebi Bekr kada je ušla kod
Aiše, radijallahu anha. Na njoj je bio providan himar ispod kojeg se vidjelo čelo. Aiša ga podera na njoj a zatim reče: ‘Zar
ne znaš šta je Allah, Dželleša’nuhu, objavio u suri Nur? Za
tim je pozvala da joj se donese jedan himar pa ju je prekrila
njime.’” Bilježi ga Ibn Sa’s i imam Malik u Muvetti.

Također se prenose dokazi u pismenoj formi, te radni
idžma’ (amelij) kroz neprekidnu praksu koju su nasljeđivad
le žene vjernice od prethodnih generacija o obavezi boravka
u kući, i izlasku samo u slučaju nužde i potrebe. Te, da ne
trebaju izlaziti pred muškarce, osim sa hidžabom pokrivedh
nog lica, neotkrivenog i neukrašenog tijela.
Svi se muslimani slažu oko ovog djela koje je u skladh
du sa principima zgrade čednosti, čistoće, stida i ljubomore
na koju nas podstiče Islam u pogledu žena. Zato su zabrad
njivali ženama izlazak iz kuće otkrivena lica, razkolišenog
tijela, i sa istaknutim ukrasima.
Ova dva konsenzusa su poznata i prenose se još od
prvih generacija kao što su ashabi i tabi’ini, neka je Allah sa
njima zadovoljan.
Ovakav stav se prenosi od skupine imama kao što su
Hafiz Ibn Abdul-Ber, imam Nevevi, Ibn Tejmijje i drugi,
Allah im se smilovao. Ovakva praksa u pogledu hidžaba je nashd
tavljena sve do polovice četrnaestog hidžretskog stoljeća
prenoseći se sa jedne na drugu islamsku državu
Hafiz Ibn Hadžer je rekao u Fethul-bariju, 9/224:
“Nikada nije prestajao običaj kod žena, u prošlosti i
sadašnjosti, da prekrivaju lice.”
ČUVANJE ČEDNOSTI
El šejh Bekr Abdullah Ebu Zejd
Član stalne komisije za fetve
____________________________
Prijevod: Emsad Pezić
Izdavač:
Mektebetu El Guraba
e-mail: ehlisu@yahoo.co.uk
Sarajevo
April 2006 godine.

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,592LikesLikes