Reply To: Odg: Odjeća isticanja

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Odjeća isticanja Reply To: Odg: Odjeća isticanja

#13224
AvatarAnonimno
Neaktivan

Odjeća Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

Mnogobrojni su hadisi koji govore o tome da odjeća muslimana treba da bude iznad članaka, to je jedan od načina na koji se muslimani razlikuju od nevjernika.

U hadisu kojeg bilježe imami Ahmed i Tirmizi se kaže: Odjeća najboljeg čovjeka koji je ikad Zemljom hodao, Muhammeda, sallallāhu ‘alejhi we sellem, je uvijek bila podignuta do sredine nožnih listova.

Ebu Se'id El-Hudri, radijjallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odjeća vjernika treba biti do pola potkoljenice, a nema grijeha u onome što je između pola potkoljenice i članaka. Ono što je ispod toga (tj. članaka) to će biti u Vatri, a ko iz oholosti nosi odjeću ispod članaka Allah neće gledati u njega na Sudnjem Danu”. (Hadis bilježe Ebu Davud, Ibn Madže, imam Malik u Muvetti).

Od Džabir Ibn Sulejma, radijjallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Podigni svoju odjeću do pola potkoljenice, a ako nećeš onda do članaka. Čuvaj se spuštanja odjeće, jer je to od oholosti, a Allah ne voli oholost”. (Hadis bilježe imami Ebu Davud, Tirmizi, En-Nesa'i).

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o spuštanju odjeće ispod članaka iz oholosti, je rekao: “S trojicom Allah neće razgovarati, niti će pogledati u njih, niti će ih očistiti i bit će kažnjeni bolnom kaznom: onaj ko spušta odjeću ispod članaka, onaj koji prigovara na dobročinstvu i onaj ko proda svoju robu pod lažnom zakletvom.”
U drugom hadisu se kaže: “Ko bude vukao (po zemlji) svoju odjeću iz oholosti, Allah ga neće ni pogledati na Sudnjem danu.”

Međutim, ako se to ne čini iz oholosti, kazna je da će ono što je ispod članaka gorjeti u vatri.

U Buharijinom Sahihu se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Odjeća koja je ispod članaka bit će u vatri.”

Ebu – Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kaže: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Odjeća vjernika je do sredine potkoljenica i ne smeta’ ili je rekao: ‘i nije griješan ako odjeća bude od pola potkoljenice pa do članaka, a sve što je ispod toga bit će u vatri. Ko bude vukao svoj ogrtač (odjeću) iz oholosti, Allah ga neće pogledati na Sudnjem danu.”

Rekao je Allah, azze ve dželle, u svojoj Plemenitoj knjizi:

“Kada Allah i Njegov Poslanik nešto narede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom prohtjevu postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša – taj je sigurno skrenuo s Pravog puta.” (Prijevod značenja sure El-Ahzab, ajet broj 36).

Allah Uzvišeni u Kur'anu casnom je rekao:

„O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeca cestitosti; to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.“

Najnoviji članci

Kako odgojiti pokornu djecu?

0
Pitanje: Disciplinovanje i odgoj moje djece mi teško ide, veoma često me srdžba obuzme i istučem ih. Možete li mi dati odgovarajući savjet, inšaAllah? Odgovor:...

Pratite nas na Facebooku

5,582LikesLikes