Reply To: Odg: Pocelo sudjenje bratu Muradu!

#12680
AvatarAnonimno
Neaktivan

Muhammed b. Sahnun, jedan od imama i Malikovih prijatelja, je rekao: “Učenjaci su se složili da
je, onaj ko vrijeđa Poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kafir. Njegov propis po učenjacima je
ubistvo. A onaj ko sumnja u njegov kufr je kafir.” Ibn-Munzir kaže: “Svi učenjaci su se složili da
onaj ko psuje Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mora biti ubijen.” Imam Ahmed o onome ko
psuje Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Mora biti ubijen.” Pa je rečeno da li o tome
ima hadisa? On reče: “Da. Od njih je hadis slijepca koji je ubio ženu i riječi Ibn-Omera: ‘Onaj ko
vrijeđa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mora biti ubijen’.” Omer b. Abdul-Aziz je rekao da
mora biti ubijen. U predaji kod Abdullaha kaže: Neće mu se dati prilika na pokajanje jer je Halid
b. Velid ubio čovjeka koji je opsovao Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nedajući mu priliku na
pokajanje.” Kraj.

Uzvišeni Allah kaže: “One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali Allah će i na ovom i na onom svijetu prokleti, i sramnu patnju pripremiti.” (El-Ahzab 57)

Spomenuti ajet takođe upućuje na dozvoljenost ubijanja onog koji vrijeđa Allaha i Poslanika, a dokaz tome su riječi Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Buhari i drugi: “Ko će ubiti K'aba ibn Ešrefa, uistinu on vrijeđa Allaha i Njegova Poslanika.” K'ab ibn Ešref je bio židov koji je bio pod ugovorom sa muslimanima, a zatim je počeo vrijeđati muslimane i njihovu vjeru pa je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, naložio da se ubije jer je njegovo psovanje smatrao vrijeđanjem Allaha i Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Ako je dozvoljeno ubiti kafira koji je pod ugovorom a koji je opsovao Allaha ili Poslanika ili Islam, onda je ubistvo kafira koji nije pod ugovorom preče. Zimija ili onaj koji je pod ugovorom ima prava koja nemaju drugi kafiri, ako se sigurnost i zaštita nevjernika koji je pod ugovorom prekidaju zbog psovanja i vrijeđanja Islama, onda se takođe sigurnost i zaštita muslimana prekidaju zbog psovanja ili vrijađanja Islama.

Na dozvoljenost ubijanja onih koji vrijeđaju Allaha i Poslanika takođe upućuje to da ih je Allah prokleo i na dunjaluku i na ahiretu, a o prokletnicima Uzvišeni Allah kaže: “Prokleti bili! Gdje god se nađu neka se pohvataju i neka se poubijaju.”(El-Ahzab 61).

Najnoviji članci

Zabranjeno je tražiti vlast

0
Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, pripovijeda da je jednom prilikom, zajedno s još dvojicom svojih saplemenika, ušao kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan...

Pratite nas na Facebooku

5,580LikesLikes