Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim Reply To: Odg: Pogledajmo kako munafici iskrivljavaju Allahove ajete i predaje ashaba i tabiina koji su bili muslim

#12411
Avatar
Anonimno

Šejh Abdur-Rahman b. Hasan nakon što je govorio o tevhidu kaže:
Protivnika ovoj osnovi od ovog ummeta će biti više vrsta:
Ili će to biti tagut koji će prkositi Allahu u Njegovom rububijetu ili uluhijetu, i koji će pozivati ljude
da ga obožavaju.
Ili će to biti tagut koji će pozivati ljude da obožavaju idole.
Ili mušrik koji će prizivati u dovama nekog mimo Allaha Subhanehu ve Te’ala, i kojem će se
približavati sa različitim ili nekim vrstama ibadeta.
Ili onaj ko će sumnjati u tevhid, da li je istina ili je dozvoljeno da pripiše Allahu ortaka u ibadetu?
Ili neznalica koji će biti ubjeđenja da je širk vjera koja će ga približiti Allahu.
Ovo je globalno stanje većine masa običnih ljudi i to sve zbog njihovog neznanja i slijepog
slijeđenja onih koji su bili prije njih. Posebno kada se vjera učinila čudnom a znanje o vjeri
poslanika zaboravljeno.” (Fethul medžid str. 357 – 358)

Novo na sajtu

islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?

Nakon što smo se upoznali sa činjenicama o sposobnosti džina da opsedaju ljude, okupiraju njihov razum, dijelove njihovog tijela, ili ljude kao potpunu cjelinu,...