Reply To: Odg: Pomagač tirana protiv muslimana…da Allah sačuva!

#6029
Anonimno
Neaktivan

Naravno akhi da imaš pravo na drugačiji mišljenje i nemam ti šta halaliti jer nisi uradio ili rekao ništa pogrešno.
Mi svi smo stvorenja i robovi Milostivog subhanehu ve te'ala i On nam je dao razum da ga koristimo između ostalog da ne bili slijepi sljedbenici bilo koga osima našeg voljenog Poslanika alejhi salatu ve selam.

Imam Medine Malik, rahmetullahi ‘alejh, rekao jedne prilike pokazujući prema kaburu Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Od svakog čovjeka se [i]uzima i odbacuje osim od stanovnika ovog kabura, od njega se sve uzima[/i]!”
Ja nisam od onih koji se prema svojim neistomišljenici odnose tako što na njih bacaju “drvlje i kamenja” nego smatram da svako ima pravo na stav (naravno u granicama prihvatljivog razilaženja ehlu sunneta vel džemaata ) bez obzira razlikovao se on od onoga na čemu sam ja ili ne…nisam “žestok” niti volim žestinu jer to samo udaljava ljude od islama bilo da je riječ o takvom ponašanju prema džahilima, (a pogoto braći muslimanima sljedbenicima sunneta Allahovog Miljenika alejhi selam) da bi se korigovali neki njihovi pogrešni stavovi ili prekse ili pri pozivanju nevjernika da prihvate ono što će ih izvesti iz vječne propasti i i ako Allah da uvesti pod okrilje Njegove milosti i oprosta. . .

Moja vodilja i orijentir su ajeti Allaha azze ve džell : “Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine” (Ali Imran, 159).
Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a [i]samilosni među sobom[/i].” (El-Feth, 29.)

U jednom hadisu a prenosi ga Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom događaja sa beduinom koji se pomokrio u mesdžidu, rekao svojim ashabima: “Pustite ga, a na njegovu mokraću izlijte vedro vode ili kofu vode! Poslani ste da olakšavate, a ne da otežavate.”