Reply To: Odg: PROPIS NAPADAČKOG DŽIHADA – ŠEJH ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI

Nova naslovna forums Multimedija Islam video PROPIS NAPADAČKOG DŽIHADA – ŠEJH ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI Reply To: Odg: PROPIS NAPADAČKOG DŽIHADA – ŠEJH ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI

#8558

Anonimno

Šejh Et-Tarifi ovdje spominje kao primjer napadačkog džihada bitku na Tebuku. Ova bitka ustvari i nije bila bitka jer se vojske nikada nisu ni srele. Naime, vizantijski car Herakleios je počeo sa pripremama za rat protiv muslimana, a nakon što je za ovo čuo Poslanik Muhamed s.a.v.s i on sam je počeo sa pripremama za rat, želeći da ih dočeka spremne. Tada je mobilisao muslimane i njih 30 hiljada je krenulo ka Tebuku. Međutim, kada su došli vojske nije bilo. Ova bitka je ustvari primjer mobilizacije muslimana za borbu.

Novo na naslovnoj