Reply To: Odg: Propis uzimanja ahad hadisa u akidi

#5870
Anonimno
Neaktivan

We alejkumusselam ahi,

S obzirom da tvoje pitanje tretira specifičnu akidetsku meselu, prebacio sam tvoj post u novu temu.
Prije nego odgovorimo na tvoje pitanje, da se prisjetimo definicije ahad hadisa:

Ahad hadisi su hadisi koji nemaju uvjete mutevatir hadisa. ([b]Mutevatir hadis znači: hadis kojeg prenosi mnogobrojna skupina od mnogobrojne skupine i nemoguće je da su se dogovorili da slažu.)
[/b]Ahad hadisi se dijele na tri skupine:

a) Mešhur
b) Aziz
c) Garib

1. Mešhur hadis je onaj hadis koji ima tri ili više prenosioca u svim karikama seneda.

Od Abdullaha ibn Amra ibn el Asa radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem,rekao: ”Allah znanje neće ukloniti uzimajući ga od Svojih robova, nego će ga uzeti uzimanjem učenjaka, pa ako nema učenjaka ljudi će za vođe uzeti neznalice, pa će biti pitani i davati fetve bez znanja, te će otići u zabludu i druge u nju odvoditi.” [Hadis bilježe Buhari i Muslim]

2. Aziz hadis je onaj hadis kojeg prenose dva ili tri prenosioca u svim karikama lanca.

Primjer za to je hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim, gdje kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ”Niko od vas neće biti pravi vjernik dok mu ja ne budem draži od roditelja, djeteta i svih ljudi zajedno.” Aziz znači jak, dostojanstven, i on može biti sahih, hasen ili daif.

3. Garib hadis znači usamljen, čudan.

To je hadis kojeg prenosi samo jedan ravija, primjer tome je hadis kojeg prenosi Umer Ibn el-Hattab radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Djela se cijene prema namjerama.” Bilježe ga Buharija i Muslim

Na kraju, kakav je propis za uzimanje ahad hadisa u akidi?

Ehli sunnet vel džemat uzima ahad predaje, koje su sahih i za akidu i za fikh, za razliku od nekih islamskih sekti, poput maturidija i ešarija, koje ne uzimaju ahad hadise u akidi, makar ti hadisi bili sahih.
Imam Šafija je najviše pisao, govorio i odgovarao na ove stavove. Naveo je mnoštvo dokaza koji ukazuju na obavezu uzimanja ahad predaja u akidi, jedan od dokaza za to je da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslao Mus'aba ibn Umejra radijallahu anhu, i druge ashabe radijallahu anhum pojedinačno raznim plemenima, koji su im onda prenosili akidu, fikh i sve ostalo.
Dakle, tvoj drug nema ehli sunnetske stavove po ovom pitanju.
Detaljnije o uzimanju ahad hadisa u akidi pogledaj knjigu Predznaci Sudnjeg dana, mali srednji veliki, autor knjige: Jusuf ibn Abdullah ibn Jusuf el Vabil.
Knjigu možeš preuzeti ovdje: http://d1.islamhouse.com/data/bs/ih_books/Predznaci_sudnjeg_dana.pdf

Wesselamu alejkum
RPG