Reply To: Odg: Restauriran objekat za cinjenje shirka.

#8148
AvatarAnonimno
Neaktivan

Jaseer 2012 post=2480 wrote:
Prvo Ex PANTER za tvoju informacija, možda nisi znao a evo prilike da saznaš, Zijad Ljakić ima magistrat na Univerzitet Imam Muhammed ibn Saud u Rijadu Visoki institut za kadije odjel komparativni fikh (gdje se izučavaju svi fikhski mezhebi). Godine 2008. diplomira kao kadija i magistar komparativnog fikha. Iste godine upisuje doktorat na istom institutu i odjelu. Trenutno piše doktorsku disertaciju na temu “Nadoknada za štete povrede dionica na berzi”. Ako ti smatraš da je znanje koje se nudi na Univerzitetu Imam Muhammed ibn Saud pogrešno onda između tebe i onog ekstremiste iz Beča nema neke razlike…

Ja čvrsto vjerujem, Jasire, da se na Univerzitetu Muhammed ibn Saud NE UČI NIŠTA ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA INTERESIMA PORODICE SAUD! Vjeruješ li ti da se na nekom saudijskom univerzitetu može učiti nešto što je u suprotnosti sa saudijskim režimom? Vjeruješ li da se na Azharu moglo učiti nešto što nije odgovaralo Mubaraku??? Ako u ovo vjeruješ, onda nema sumnje da si i te kako naivan, da ne kažem nešto veće od toga!

Drugo, u vremenima fitne, Jasire, pogotovo kada po pitanju jedne te iste mesele postoji više mišljenja, muslimani su u obavezi da slijede DOKAZ, a ne IME! Samo tvoje potenciranje da je Zijad Ljakić MAGISTAR je sramotno i poražavajuće, jer će neki šija sada doći i reći kako je Rešad Hafizović DOKTOR, pa bi onda mi morali da priznamo kako je Hafizović superiorniji od Zijada, jer je prvi doktor, a drugi magistar!? Zar ne, Jasire!?

Ali sada tekfiriti ljude tek tako bez konsultacija sa učenima je po mom skromnom mišljenju put haridžija makar se onaj pri kome se ovakvo razmišljanje nađe suprostavlja ovakvom opisu.

Zapamti Jasire, kod ehli sunneta “konsultacije sa učenima” nije preventivni faktor tekfira, niti je to iko rekao od ehli sunneta! Uslov da bi neko donio propis tekfira nad nekim je znanje o vjeri (tekfiru) i otklanjanje preventivnih faktora tekfira, od kojih BITI KADIJA, nije preventivni faktor.

Radije, Jasire, učenjaci su spominjali da nije običnom muslimanu dozvoljeno tekfiriti U KOMPLIKOVANIM MESELAMA U KOJIMA SU SE UČENJACI RAZIŠLI, a ne u svim meselama, kako to neki žele reći. Evo ja tebe pitam sada, Jasire, i molim te da me ne uskratiš odgovora:

Papagaj izgovara riječi šehadeta (ima i video na Jutjubu, ak one vjeruješ)! Pitanje za tebe: Da li je ovaj papagaj musliman?
Ako ti je prvo pitanje teško, evo drugog, koje je još bitnije od prvog: Čovjek izgovara riječi šehadeta i klanja namaz, a potom ga vidiš kako obožava kip Bude, tavafi oko njega, čini sedždu kipu i upućuje dovu: “O Buda, učini me bogatim!”
Pitanje za tebe je: Da li je ovaj čovjek musliman? Molim te da mi odgovoriš i da se ni sa kim ne konsultuješ!

Čuo sam, Jasire, da Zijad uvažava šejha Alija el Hudajra, pa poslušaj šta ovaj šejh kaže po ovom pitanju:

KO IMA PRAVO DA ČINI TEKFIR ? šejh ‘Ali bin Hudajr el-Hudajr

Pitanje:

Ko ima pravo da čini tekfir (proglašavanje nevjernikom) pojedinca?

Dali je prosječnoj osobi dozvoljeno da čini pojedinačni tekfir osobe koja je upala u jasan kufr, ako ta osoba zna šartove (uslove) tekfira i njegove spriječavajuće faktore, ili ćemo mu reći:
”Ne, ne čini to, ostavi to za kadiju (sudiju) i učenjake koji se slijede”?

Odgovor:

Kao što ste spomenuli, prosječna osoba koja zna šartove tekfira i njegove sprečavajuće faktore – ima pravo da čini tekfir. Ovo je ono što smo vidjeli od vremena Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, do ovoga doba.

A što se tiče onoga koji to (šartove i spriječavajuće faktore tekfira) ne zna, onda njemu nije dozvoljeno to činiti, jer ko god kaže svome bratu: ”kafire”, onda je jedan od njih zapao u to.

Tekfir nije od zaduženja kadije (sudije), muftije ili učenjaka. Pogrešno je vjerovati tako.

Najnoviji članci

Zlatna sredina

0
Rekao je Wehb: „Sve ima dva kraja i sredinu. Uhvatiš li se za jedan kraj, drugi će se nakositi, ali uzmeš li sredinu, oba kraja će biti uravotežena. Drži se uravnotežene sredine u svim stvarima“.

Pratite nas na Facebooku

5,589LikesLikes