Reply To: Odg: Revolucija . .smutnja ili milost?

#6198
Anonimno
Neaktivan

Hajr akhi nisam za raspravu jer rasprava uglavnom ne donosi neku korist, lično sam to doživio kada sam jedne prilike raspravljajo sa jednim neistomišljenikom, ne ostavlja to baš neki koristan rezultat. Za mene je sigurnije da na Sudnjem danu dođem pred Allaha čist od neprikladnog govora prema čestitim učenjacima, radnicima za islam te braći koja se trude da postignu zadovoljstvo Najmilostivijeg nego da me Allah azze ve džell upita zbog čega si o ovom alimu/daiji govorio to i to? A ja mu odgovorim: Gospodaru moj to je pisalo na internetu.da li će nam naš Gospodar to primiti kao opravdanje!?

Uglavnom uz dužno poštovanje onoga ko u nekim stvarima ne razmišljao kao ja, vodim se geslom : poštujem i volim sve priznate i ispravne islamske učenjake i daije koji rade za dobrobit islama i muslimana, da ih Allah nagradi za njihov ispravni idžtihad a da na Sudnjem danu bude milostiv prema njihovim greškama i pogrešnim rezonima a sa druge strane odričem se svih taguta-zalima koji ne sude po onome što je Uzvišeni Allah objavio u svojoj Časnoj Knjizi i po onome što je objavio u sunnetu Allahovog Poslanika alejhi salatu ve selam

:barek1: