Reply To: Odg: Saff o pokretu Eš-Šebab

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Saff o pokretu Eš-Šebab Reply To: Odg: Saff o pokretu Eš-Šebab

#13573
AdminAdmin
Keymaster

Saffovac post=8425 wrote: eselamu alejkum, dragi moj Idrise Bilibani ili RPG, kako ti više voliš da ti tepaju ovdje. Ti si zaista nepopravljiv demagog, samo vrtiš svoje besmislena pitanja koja nemaju nikakve veze sa temom razgovora. UZ to još i lažeš.

Ja sam ti već jednom rekao da nisam Idriz Bilibani, a sada ponavljam: tako mi Allaha, ja nisam Idriz Bilibani, niti iko od daija. Hajde sada, zakune se Allahom da ja jesam Idriz Bilibani, pa će svi vidjeti ko laže. Također, u ranijim postovima si ostao dužan zakletve da se palestinski “tekfirovci” nisu borili protiv Židova u vrijeme židovskih napada na Gazu.

Prvo, ne znam zašto se vrijeđaš kada kažem ” tekfirovci” kad se sam tako tituliraš i svim sredstvima braniš mišljenje da je tekfir temelj islama.

Ja se sam ne tituliram tekfirovcem, već me ti time tituliraš, a sve zbog toga što nisi shvatio suštinu islama a želiš ljudima da pričaš o islamu.

Osim toga, u svom zadnjem odgvoru ovako si potvrdio da si tekfirovac. Na moju konstataciju da vi istjerujete ljude iz islama ti napisa ” Šta ćemo, Allah nam je to zapovjedio”. I onda ti krivo kad ja kažem da ste tekfirovci.

Da, mi istjerujemo ljude iz “islama”, istjerujemo obožavaoce kipova, krave, miševa… Što, zar ti ove ljude smatraš muslimanima??? Istjerujemo one koji se bore protiv Allaha za račun nevjernika, makar oni sebe nazvali muslimanima i pripisivali sebi islam. Za svoj govor ja sam donio dokaze, NEDVOSMISLENE fetve učenjaka koji su poznati u ummetu po znanju i ispravnosti.

Zauzvrat, ti nisi odgovorio na moja pitanja, prošle su sedmice, a još nisi dao ni definiciju tekfira, a tako grlato govoriš o ovom propisu.

Allah je svojim robovima zapovjedio: “Reci: O vi nevjernici” (Kafirun, 1), dok se vi svim silama borite prortiv onih koji su ovaj Allahov propis sproveli u praksu.

Također, sam ŠEHADET je sastavljen od negacije, koja prethodi potvrdi: prvo je NEMA božanstava, a potom je OSIM ALLAHA. Prvo se tekfiri, odriče od lažnih božanstava pa se kasnije svjedoči Allahova jednoća, jer ako će čovjek posvjedočiti Allahovu jednoću, a nije se odrekao lažnih božanstava (taguta), taj nije musliman, jer čini širk. Ako kažeš da jeste musliman, onda su i mušrici Mekke morali biti muslimani, jer su svjedočili da je Allah Stvoritelj, Onaj koji je sve stvorio, ali se nisu odrekli kipova (lažnih božanstava), već su ih obožavali, što ih je i činilo mušricima.

Ti se bojiš da kažeš da su današnji mušrici, koji kao i Mekkanski, kažu da je Allah stvoritelj, ali obožavaju druge mimo Allaha, da su ovakvi kafiri. Svoj strah si pretvorio u frustraciju prema Allahovom propisu, pa ti nije ni to bilo dovoljno već ezijetite Allahove najbolje robove – mudžahide, koji po vama, ali i prema vašoj braći haridžijama, nisu naučili vjeru, dok ste vi novinari i bokseri koji se ulizuju kafirima i/ili vrijeđaju mudžahide, naučili vjeruju!

Drugo, žalosno je tvoje stanje kad si spao na to da mi podmečeš laž, da navodiš što nikada nisam rekao niti napisao. Izmišljaš da sam ja, kako ti lažljivo napisa ” Ovo je zaista veliko licemjerstvo – nazivati selam onima za koje smatraš da je dozvoljeno ubijati ih”, na neki način pozvao na ubistvo tebe i tvojih sljedbenika.

Mi nismo poput Saffovaca pa da preuveličavamo stvari. Ti si rekao da je Hamas imao legitimno pravo da ubija “tekfirovce”, a nas nazivaš tekfirovcima, što neumitno implicira da i nas smatraš da je dozvoljeno ubijati u određenim okolnostima. Ja nisam rekao da ti pozivaš na naše ubistvo, ali zasigurno, vaš cilj jeste neutralisanje “tekfirovaca”. Ovome je svjedok vaš glavni i odgovorni urednik Semir Imamović koji je jednom prilikom priznao ono što mu je bilo na srcu kada je rekao: “Islamu će biti dobro samo kada vi završite iza rešetaka”. Evo i screenshota (pogledajte prvi Semirov komentar)

Također, naveo si da je moja vjera analiza svega i svačega. Tu laž si rekao na zabrinjavajući način. Evo kako si slagao. ” I ovo nam reče čovjek koji je u ranijim postovima reče da je njegova vjera analiza svega i svačega!”
UZ ovu laž si čak stavio i link na izjavu koju mi podmečeš, a u toj izjavi lijepo piše da ” Ja nemam šerijatsko znanje, odnosno nisam šerijatski student, moje znanje je analiza svega i svačega”.

Mi se ne stidimo ispraviti svoju grešku, ako nam se na nju ukaže. U ovom slučaju, ja tzražim halala od tebe, jer sam greškom, a ne namjerno, a Allah mi je svjedok, umjesto riječi “znanje” stavio “vjera”. Da je ovo nenamjerno, dokaz je to što sam stavio i link do tvog posta, a ko je lud da postavlja link koji govori protiv njega. Tako mi Allaha, ja sam tražio taj tvoj post, jer mi se učinilo da si rekao “moja vjera …” pa sam želio da provjerim kako ti ne bih nažao učinio, i našao da stoji “znanje”, a ne “vjera”, ali mi je u podsvjesti ostalo “vjera” te sam ciljajući “znanje” napisao “vjera”.

S druge strane, vjera je znanje, tj. bez znanja nema vjere, a znanje je PRVI šart šehadeta, kao što Uzvišeni kaže: “Znaj da nema Boga osim Njega…”

Stoga, iako si ti rekao da je tvoje znanje “analiza svega i svačega”, punim pravom mogu reći da je i tvoja vjera “analiza svega i svačega”, ali ne svakakva analiza, već promašena analiza svega i svačega. To si dokazao u mnogim svojim postovima, a dokaz tome je i činjenica da ti nisi odgovorio na ključna pitanja na koja sam te zamolio da odgovoriš.

I slijepac vidi da nisam govorio o svojim vjerskim ubjeđenjima nego o stručnim kvalitetima.

Tvoju stručni kvaliteti su: laž, borba protiv mudžahida i sljedbenika sunneta i panično vrijeđanje svojih neistomišljenika. Jednom sam ti već rekao da ja nisam Idriz, ali si ti nastavio po starom. D ane nabrajam i druge tvoje laže koje sam dokazao. Borba protiv mudžahida vam je sveti cilj vaše misije, u što su se muslimani mogli uvjeriti mnogo puta u vašem magazinu. Panično vrijeđanje neistomišljenika si demonstrirao na ovom forumu.

Jasno je da je razlog ovakvog tvog ponašanja što sam na vašu stranicu postavio proglas šejha Gunejmana, proglas koji je pametnom dosta da zaključi kakva nesreća i iskušenje za naš islamski umet su ljudi kao što si ti Idrise – RPG i tvoji poslušnici. Na ovaj proglas nemate prave odgovore.

Ja sam lijepo od tebe zatražio da mi odgovoriš na neka pitanja u prethodnom postu i obećao da ću se vratiti na proglas šejha Gunejmana, ali mi je tvoj odgovor trebao kako se ti kasnije ne bi vadio.

A evo i o proglasu:

Pogledaj dio 4:20 pa nadalje, gdje šejh jasno naziva osobu koja pravda neznanjem džahilom. Oko 6. minute, šejh navodi da nas je Poslanik sallAllahu alejhi we sellem obavjestio da su oni koji su umrli u džahilijetu čineći šrik u Vatri, što znači da ih nije opravdao neznanjem, iako su umrli prije nego im je došao Poslanik! Dokaz da je Poslanik sallAllahu tekfirio svakog mušrika pojedinačno jeste hadis: “Idi i svaki kabur mušrika na koji naiđeš reci: ‘Ja sam izaslanik Allahovog Poslanika tebi, raduj se Vatri!'” Nakon ovoga, šejh Gunejman kaže: Pa kako da onaj koji čini sedždu kipu, obožava ga, njemu se obraća i dovi, bude OPRAVDAN!!???

Evo video priloga pa neka svako procjeni sam:

http://www.youtube.com/watch?v=1v8qX_Zew7Q;feature=share

Ovaj šejhov govor je jasan dokaz da on ne pravda mušrika NIČIM(!!!), za što je on iznio dokaze.

Video kojeg si ti postavio kao dokaz da se osoba ne tekfiri osim da joj se razjasni, pojasne detalji i gleda na uzrok i razlog toga, ako se shvati onako kako si ga ti shvatio je u očito kontradikciji sa šejhovim govorom iznad, kojeg je on obrazložio šerijatskim dokazima.

ovdje sada imamo dvije situacije:

1. Da je šejh Gunejman stava da se mušrik ne pravda ničim, a što je iznio u govoru čiji sam video postavio iznad, a da se iz govora kojeg si ti razumio ne cilja na mušrike, već na počinioce velikog kufra, koji se ne tekfire osim sa otklanjanjem preventivnih faktora tekfira.

2. Da se od šejha Gunejman prenose dva stava po pitanju počinioca širka, a ovdje trebamo vidjeti koji je stav zadnji. Ako je šejh promjenio stav, treba vidjeti koji je stav promjenjen.

No, ovoga puta ću navijati za tebe, Saffovac, pa pretpostaviti da šejh pravda počinioca velikog širka, što bi bilo suprotno onome što mi vjerujemo (za počinioca velikog kufra se svi slažemo: ne tekfiri se osim sa otklanjanjem preventivnih faktora tekfira).
Ja te pitam, ako je šejh Gunejman stava da se počinilac velikog širka pravda neznanjem ili bilo čime, jesmo li mi tekfirovci ako zastupamo suprotan stav!? Ako smo tekfirovci zbog toga, onda se pripremi za sljedeće:

1. Šejh Ebu Jusf Midhat Alu Ferradž, koji moraš priznati, nije tekfirovac, jer ga niko od učenjaka nije nazvao takvim imenom, napisao je čitavu knjigu koja nosi naslov: “Pravdanje neznanjem pod lupom Šerijata”, u kojoj je na nekoliko stotina stranica naveo dokaze da se počinilac velikog širka ne pravda neznanjem, niti te'vilom, već isključivo prisilom, a srce mu čvrsto u islamu. Neću navoditi dokaze koje šejh koristi u knjizi, već ću samo navesti drugi gorak zalogaj kojeg moraš progutati:

2. Predgovor pomenutoj knjizi, hvaleći je, dao je niko drugi do šejh Abdullah el-Džibrin, koji opet nije tekfirovac. Čitava knjiga govori o tome da u velikom širku nema pravdanja ni skupine niti POJEDINCA.

3. Šejh Ali Hudajr navodi da je mesela pravdanja neznanjem u velikom širku zbunila današnje učenjake, te kaže:

„Ova šubha (tj. pravdanje neznanjem u velikom širku) se nije pojavila prije vremena Ibn Tejmije. Svako ko zastupa mišljenje pravdanja neznanjem najraniji dokaz kojeg spominje jeste govor Ibn Tejmije. Zatim se ova šubha pojavila za vrijeme Muhammeda Ibn Abdil Vehhaba “… Nakon toga, šejh Ali Hudajr spominje generacije uleme Nedžda u kojima se pojavljivala ova šubhe i ulemu Nedžda koja se pozbavila odgovorom na nju, pa kaže nakon toga: “Zatim su se u ovom vremenu pojavili oni koji kažu da po pitanju pravdanja neznanjem u velikom širku ima razilaženju, zatim spominju dva mišljenja. Toga ima u nekim knjigama danas. Pored toga, kada spomenu razilaženje ne pripisuju ga nikom već ga uopćenito spominju (tj. kažu da ima samo razilaženja a ne spominju ko je taj koji opravdava neznanjem). Razlog toga je njihovo shvatanje da Šejh Muhammed ibn Abdil Vehhab ima dva mišljenja u ovoj meseli, jer su iz nekih konteksta šejha shvatili da on opravdava neznanjem. To je zasnovano na njihovom pogrešnom shvatanju… ” Na kraju kaže šejh Ali Hudajr: “Rezime: Govor o postojanju razilaženja u meseli pravdanju neznanjem se nije pojavio osim u ovom vremenu.” (Iz knjige šejha Ali Hudajra ”El mutemmime” o govoru imama dave o meseli pravdanja u velikom širku).

Detaljno o ovoj meseli možeš pričitati u sljedećem tekstu:

http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/pravdanje-neznanjem-u-velikom-sirku.html

A ja ću ovdje navesti samo jedan očigledan dokaz, nakon kojeg musliman neće tražiti drugi:

Kaže Uzvišeni, subhanehu ve teala:

وَإِنۡ أَحَدٌ۬ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُ ۥ‌ۚ ذَٲلِكَ بِأَنَّہُمۡ قَوۡمٌ۬ لَّا يَعۡلَمُونَ

“Ako ti neko od mušrika zatraži zaštitu ti mu je pruži da bi on čuo Allahov govor, zatim ga otprati na njemu sigurno mjesto. To je zbog toga što su oni narod neznalački.” (Et-Tevbe, 6)

Pogledajte kako Uzvišeni naziva mušrikom osobu koja u neznanju čini širk a potom dolazi kod Poslanika da bi čuo Allahov govor. Na kraju ajeta stoji: “To je zbog toga što su oni narod koji ne zna (narod neznalački)”, dakle, pored toga što su neznalice i pored toga što nad njima nije uspostavljen dokaz Uzvišeni ih je nazvao mušricima onoga momenta kada su činili širk.

Šejh Abdul Aziz et-Tarifi poznati muhaddis današnjice nakon što je naveo prethodni ajet kaže: “Uzvišeni ga naziva mušrikom prije nego li je čuo Allahov govor. Isti je slučaj i sa prvim ajetima iz sure Bejjine gdje im Uzvišeni presudio kufrom i širkom prije nego li im je došao dokaz.” (Završen citat šejha iz njegova komentara na knjigu Mufidul mustefid 2)

Drugo, strašno ti je krivo što sam ti provalio identitet. Izmišljajući laži na mene i postavljajući besmislena pitanja želiš odvratiti pažnju od šejhovog proglasa. A u proglasu je tvoje ogledalo. Prvo se ogledaj pa mi se obrati.

Zakleo sam se Allahom da nisam Idriz Bilibani, a također sam se “ogledao” u šejhovom proglasu. Sada si ti na redu, zakuni se Allahom da sam Idriz Bilibani, a potom odgovori na moja pitanja iz prethodnog posta, da ih ne navodim ponovo.

Ako već ne želiš (ili ne možeš) da raspravi pristupiš sa islamskim ahlakom, budi bar parlamentaran i odgovori na moja pitanja,

Imao bih još dosta toga da ti napišem, ali mi se ne da trošiti vrijeme više. IDRIZE BILIBANI – POZABAVI SE PROGLASOM ŠEJHA GUNEJMANA, OBJASNI SVOJIM POSLUŠNICIMA, ako znaš, U ČEMU GRIJEŠI ŠEJH I U ČEMU SE TI NE SLAŽEŠ SA NJIM. A AKO IMAŠ MORALNE SNAGE PRIZNAJ DA JE ŠEJH POTPUNO U PRAVU, DA JE REKOA CIJELU ISTINU.

Da, šejh je rekao istinu o govoru postavljenom gore, kad aje rekao: “Ovako Allah pečati srca ljudi, pa stvari vidi onako kako se njemu čini”.

Među današnjim učenjacima postoji razilaženje o pravdanju počinioca velikog širka, ali oni koji su stava da se počinilac velikog širka pravda, poput šejha Usejmina i nekih drugih šejhova, nikada nisu rekli da su oni koji ne pravdaju počinioca velikog širka tekfirovci, već je ovo isključivi luksuz Saffovih analitičara svega i svačega!

eselamu alejkum, dragi moji tekfirovci pa zašto se toliko bojite stati iza svog web portala, zašto toliko paničite i tresete se od straha kad se spomene mogućnost da pokažete svoj identiet, zašto bi Idris Bilbani završio u zatvoru ako je neko napisao da piše postove po forumu PUTAVJERNIKA? Zašto je to PUTVJERNIKA toliko opasna stvar da se svi sakrivate u mišije rupe, samo da vas niko ni na koji način ne poveže sa ovim portalom. PObogu, pa zar ne vidite da takvim stavovima sami od od ovog portala pravite neku opasnu, nezakonitu rabotu, sami na sebe navlačite policiju. A to što sam ja napisao da je RPG – Idriz Bilibani, čime sam ja to njega doveo u opasnu situaciju, jesam li možda ružno šta rekao o Bilibaniju. Ja ne vidim gdje je problem, jedini problem Bilibaniju stvarate vi svojim paničnim odricanjem od PUTAVJERNIKA.
Takvim ponašanjem poručujete drugima da je pri vama nešto sumnjivo, misteriozno, problematično. Budite muškarci, budite mudžahidi, ne bojte se reći istinu, izađite iza tih busina MIŠEVI

Ako smo mi miševi, onda si ti pacov! Jer, ako se mi plašimo, kako ti kažeš, da otkrijemo naš identitet, zašto ti uporno skrivaš svoj. Ako mi imamo razloga da skrivamo identitet, jer se po tebi plašimo, a wallahi se ne plašimo, zašto ga ti onda skrivaš, kada si ti neprijatelj “terorista” (ovo je danas u modi), uz to tagute nazivaš muslimanima, a mudžahide tekfirovcima, dakle, ispunio si sve preduslove da nemaš problema kod taguta. Zašto onda skrivaš svoj identitet.

A što se nas tiče, ja ću samo spomenuti Mlade muslimane iz vremena komunizma, kada su svoje tekstove, brošure, pamflete i knjige pisali pod pseudonimima, sve dok ih munafici i špijuni nisu raskrinkali i dok ih nisu smjestili u zatvor, baš kao što današnji munafici i špijuni žele smjestiti u zatvor sljedbenike sunneta, samo za razliku od komunističkih munafika, ovi današnji, demokratski, javno iznose svoje želje (vidjeti prvi post Semira Imamovića na slici ispod).

Eto, odgovorio sam ti na tvoja pitanja, iako već nekoliko postova zaredom ti ignorišeš moja pitanja. Budi sada dostojanstven i bar malo fer pa odgovori na moja pitanja. I pokušaj da, prije nego nas ponovo nazoveš tekfirovcima, odgovoriš na pitanje šta je tekfir, i da se bar malo informišeš o temi o kojoj diskutuješ, ovako odaješ utisak da su i srpski novinari koji pišu o “tekfirovcima” informisaniji od tebe o propisu tekfira!

Kako bi ubuduće naše posjetioce tvojih poštedjeli tvojih “analiza svega i svačega”, zamoljevamo te u ime Allaha da ne skačeš sa teme na temu već da se skoncentrišeš na temu diskusije i da bar malo upristojiš svoj rječnik, kako ne bi dolazili u iskušenje da tvoje postove uklanjamo zbog njihove neislamske sadržine.

Halalite na eventulanim greškama u tipkanju.

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,590LikesLikes