Reply To: Odg: Saff o pokretu Eš-Šebab

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Saff o pokretu Eš-Šebab Reply To: Odg: Saff o pokretu Eš-Šebab

#13053
AvatarAnonimno
Neaktivan

eselamu alejkum, evo i obećani odgovori na Erpidžijeva pitanja.

RPG: S obzirom da si uzeo nick Saffovac, te da si rekao da SAFF nije uzeo vijest od RTS-a, nego od Balkanskog emirata, a pošto su vijesti praktično identične, to ti nisi mogao znati osim da si u uredništvu SAFF-a. Da li sam u pravu? Ako si saffovac, a ubjeđen sam da jesi, volio bih da mi kažeš da li ti iznosiš svoje lične stavove ili stavove uredništva? Ako su tvoji lični stavovi, želio bih da znam ko to zastupa takve stavove? S obzirom da ja predstavljam zvanične stavove Puta vjernika, ne bismo željeli da nam na kraju diskusije kažeš kako si ti običan noname musliman koji je raspravljao sa nama, te se tako oprati od eventualnih ispada.
To uopće nije tvoja briga, jesam li ja samo simpatizer Saff, ili uredništvo, ili jedan od članova redakcije koji nastupa samostalno, ili u ime cijele redakcije, i nema nikakve veze sa temom o kojoj raspravljamo.

RPG: S obzirom da spominješ “mudžahidske pokrete u Iraku, Čečeniji, Afganistanu” možeš li nam navesti imena tih pokreta koji djeluju i dan danas i ko su njihove vođe?
Evo uzet ćemo naprimjer Irak. U Iraku djeluje sedam poznatih mudžahidskih pokreta, koji su u odnosu na El-Kaidu, apsolutna većina, i koji su lokalnog karaktera, cilj im je oslobođenje od okupatora, njihovi šerijatski kadrovi su iz redova domaće uleme, i ni jedan od ovih pokreta ne dijeli stajališta El-Kaide. Radi se o sljedećim pokretima:
a. El-Džejšu-l-islamijj / Islamska vojska (nezvanično njegov vođa je Ibrahim et-Temimi). Cilj: oslobođenej od okupatora. Osnovan: prije 2003.
b. El-Džebhetu-l-islamijje lil-mukavemeti-l-‘irakijje / Islamski front iračkog otpora. Cilj: Protjerivanje okupatora. Osnovan: 2004.
c. Ketaibu sevreti-l-‘išrin / Odredi revolucije. Cilj: oslobađanje Iraka od stranog vojnog i političkog psrisutva kako bi Iračani mogli uspostaviti vlast po vlastitoj mjeri. Osnovan: 2003.
d. Džejšu Ensari-s-sunneti / Vojska pomagača Sunneta. Cilj: oslobođanje Iraka i uspostava islamske države Irak. Osnovan: 2003.
e. Džejšu-r-rašidin / Vojska pravovjernih. Cilj: oslobađanje Iraka od stranog vojnog i političkog psrisutva kako bi Iračani mogli uspostaviti vlast po vlastitoj mjeri. U proglasu kojeg su objavili 2006 godine stoji da su oni protiv bilo kakvih sukoba sa šijama i Kurdima i da je težište njihove borbe usmjereno prema okupatorima.
f. Džejšul-mudžahidin / Vojska boraca na Allahovom putu. Cilj: oslobođenje Iraka od okupacije. Formiran 2005.
g. El-Džemaautu-s-elefijjel-mudžahide / Selefijski džihadski pokret. Oslobođenje Iraka i uspostava Šerijata. Ovaj pokret ne podržava ideju ubijanja neistomišljenika, nego ideju njihovog pridobijanja, kao ni ideju ubijanja šiitskih civila, u čemus e suštinski razlikuju od El-Kaide. Osnovan: 2003.
RPG: Da li su talibani tekfrovci i da li je Hamid Karzaiji musliman, s obzirom da se on izjašnjava kao musliman. Također, da li je Ramzan Kadirov musliman, jer se tako izjašnjava?
Naravno da talibani nisu tekfirovci, jer ni jednim svojim gestom nisu pokazali da baštine takve ideje. Oni se bore za oslobođenje Afganistana i uspostavu Šerijata u toj državi (što ne može biti predmet bilo kakve rasprave, akamoli da se zbog toga ljudi nazivaju tekfirovcima), a to što su Karzaji i neki drugi na strani Amerikanaca, okupatora, nije njihov problem. Razlika između talibana i El-Kaide, jeste upravo u tekfiru neistomišljenika, poimanju džihada i metodama kojima se koriste u ostvarivanju svojih ciljeva, kao što je razlika između nas i vas u tome što svoje neistomišljenike tekfirite, bilo otvoreno bilo prikriveno.
RPG: S obzirom da ste u SAFF-u pisali o “tekfirovcima” koji su se pobunili protiv Hamasa u augustu 2009. godine, želim da nam kažeš da li je Hamas ispravno postupio kada je napao džamiju Ibn Tejmijje u kojoj su bili ti “tekfirovci” koji su od Hamasa tražili uspostavu Šerijata te tom prilikom ubio oko 40 ljudi koji su bili na džumi u pomenutoj džamiji? Ako je Hamas ispravno postupio, reci nam ko je dao fetvu Hamasu da ubije muslimane i zbog čega su oni ubijeni.
Hamas je legitimna muslimanska vlast, izbarana voljom palestinskog naroda, koja je imala pravo na izvršenje smrtne kazne nad smutljivcima, tzv. mudžahidima, koji su se zatvorili u mesdžid Ibn Tejmijje i proglasili sve svoje političke protivnike nevjernicima. A da su to obični smutljivci a ne mudžahidi govori činjenica da uopće nisu učestvovali u odbrani Gaze od židovske invazije, nego su kako kažu ”čekali da se nevjernici međusobno poubijaju, pa da oni preuzmu vlast”.

RPG: S obzirom da si rekao:
Smrtnu kaznu nad murtedom (otpadnikom, vjerodstupnikom) izvrašava legitimna islamska vlast, ili od nje ovlašetena strana, po osnovu presude donešene u legalnom sudskom postupku, tokom kojeg je utvrđena krivica optuženog i data mogućnost optuženom da se u roku od tri dana pokaje i ponovo vrati u islam

Reci nam koja “šerijatska legitimna vlast” je dala Armiji BiH koju glorifikujete pravo da ubija abdićevce koji su se deklarisali kao muslimani i u kom “legitimnom šerijatskom sudskom postupku” je dokazana krivica abdićevaca i njima dana rok od 3 dana na pokajanje?

Ovo zadnje pitanje je toliko glupo da na njega nema smisla odgovarati. Da ti RPG nisi možda bivši Abdićevac“

Najnoviji članci

Tajna koja se mora čuvati i tajna koju je obaveza otkriti

0
Zabranjeno je biti vjeroloman U hadisu se kaže: “Ne sjede zajedno oni ljudi koji nemaju međusobnog povjerenja."1 Sabit prenosi da je Enes kazivao: "Jednom, došao je...

Pratite nas na Facebooku

5,583LikesLikes