Reply To: Odg: Saff o pokretu Eš-Šebab

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Saff o pokretu Eš-Šebab Reply To: Odg: Saff o pokretu Eš-Šebab

#13030
AdminAdmin
Keymaster

Saffovac post=7887 wrote: eselamu alejkum, ja se više neću oglašavati dok ne odgovoriš na moj odgovor, kada to uradiš ja ću prvo odgovoriti na pitanja koja si mi maloprije postavio pa tek ću ti onda slati drugi odgovor ili primjer vašeg tekfira.
Moramo ići nekim redom. Ako ne pristaješ na takavu diskusiju, na diskusiju koju si sam prvi poveo u tom pravcu i koju sam ja prihvatio ja ne želim učestvovati u takvoj besmislenoj diskusiji. Od tebe zavisi je li ovo naša posljednja prepiska ili ne. Jedno je sigurno, moji dokazi su te toliko zbunili da ni sam ne znaš odkale bi počeo.

: ) Slatko si me nasmijao zadnjom izjavom.

Tajjib, neka ti bude. Napravićemo i taj ustupak, iako kažem, moj odgovor neće imati puno smisla bez dodatnih informacija s tvoje strane.

Prvo moram razjasniti jednu stvar, kako neupućeni ne bi imali pogrešnu predstavu o Allahovom propisu:

Tekfir je propis od propisa Šerijata, naređen je Kur'anom i šerijatskim tekstovima. Onaj ko zanegira propis tekfira, on je zanegirao Allaahov propis i time počinio kufr, a onaj ko u ovom propisu pretjera, on je skrenuo sa puta sunneta (kao haridžije na primjer), oni koji ne negiraju ovaj propis ali ga zapostavljaju i u praksi ne spuštaju na one koji su ga zaslužili, takvi su pretjerali i udaljili se od puta sunneta na suprotnu stranu od haridžija – u murdžizam. Stoga, svaki musliman je u obavezi primjeniti propis tekfira. Tako, čovjek ne može biti musliman dok ne protekfiri sva lažna božanstva, dok ih se ne odrekne. Čovjek koji ne smatra obožavaoca kipa, krave ili pacova mušrikom, nevjernikom, taj ne može biti musliman, jer negira Allahov sud o mušricima.

Stoga, svaki musliman mora biti “tekfirovac” onako kako Allah od njega traži: “Reci: O vi nevjernici,…” (sura Kafirun). Nemoguće je da Allah naredi svojim robovima ono što ne valja i što je zlo, pa tako ni tekfir, iako neki sektaši uporno pokušavaju odvratiti muslimane od ovog Allahovog propisa, a kasnije ćemo inšaAllah vidjeti i zašto.

Prema tome, kada kažem da mi nismo tekfirovci, time mislim da mi ne pretjerujemo u propisu tekfira, za šta nas neki optužuju, a ne da mi uopšte ne tekfirimo, jer bi time prestali biti muslimani.

Da je portal put vjernika tekfirski portal , ukazuju mnogobrojne činjenice koje se mogu naći na ovom portalu, a njoočtija je upotreba termina ”murtedi /otpadnici”, koja se spominje u gotovo svim vjestima koje tretiraju ratna dešavanja iz Afganistana, Somalije, Iraka i sl. Najobičnijom analizom doći će se do zaključka da se ovaj termin odnosi na sve državne službenike u tim državama, bili oni političari, visoki vojni i policijski dužnosnici ili obični vojnici i policajci.
Skoro svaki drugi dan objavite vijest na svom portalu, dakle agencijsku vijest ili vijest koju prevedete sa neke druge stranice i toj vijesti dajete svoje naslove, ubacujete komentare i slično. U tim vijestima otvoreno i bez ikakvog ustezanja i bez poznavanja prave istine, muslimane proglašavate otpadnicima. Pojedince proglašavate otpadnicima a o istim tim pojedincima ne znate ništa. Evo naprimjer, 8.septembra objavili su sljedeću vijest.
Somalija: Ubijen veliki broj krstaša i otpadnika
U nastavku, pri kraju vijesti ovako ste napisali.
” Pet naoružanih otpadnika se srelo sa smrću nakon detonacije IEN-a, kojom je ciljana njihova patrola u jednom od naselja grada Merca, glavnog grada islamske oblasti Donja Šebella. Nakon eksplozije, druga grupa otpadnika se skupila pod drvetom, pod kojim je Brigada za eksplozive postavila drugi IEN. Nakon što su se otpadnici skupili, mudžahidi su detonirali drugi IEN, te je ubijen veliki broj otpadnika, a nekoliko ih je ranjeno.”
Ovaj primjer je još gori, rječnik koji koristite iskazuje važu veliku zagriženost u tekfir i mržnju prema drugima i drugačijima. U vijesti ” JEMEN: U bombaškom napadu u Sani ubijeno 120 i ranjeno 350 marionetskih vojnika “, objavljenoj u maju, ovako pišete.
“Ali, kada se ubijaju njihovi poslušni psi iz redova otpadnika od islama, onda vidimo izljeve lažnog bijesa, „srceparajuće“ tuge i „očinske“ zabrinutosti od strane krstaško-cionističkog saveza, jer njih, zaista nije briga za ove otpadnike, ne samo u Jemenu, već i širom islamskog svijeta, jer na njih gledaju kao na obične pse čuvare. Zapravo, ugled ovih marioneta kod njih je manji od ugleda koji u njihovim očima uživa jedan pas na Zapadu, ali su im marionete potrebne u borbi protiv „islamskog terorizma“

Dakle, po tebi, mi smo tekfirovci i pretjerujemo kada upotrebljavamo termin “murted” u vijestima iz Afganistana, kada izvještavamo da su talibani ubili Karzaijeve policajce i vojnike, ili kada Eš-Šebab ubije ekstremne sufije obožavaoce kaburova iz organizacije Ehlu Sunna ili pak parlamentarce i vladine vojnike i policajce. Iz ove tvoje izjave ja naslućujem da ti Karzaija i njegove policajce i vojnike smatraš muslimanima, jer se oni generalno deklarišu muslimanima. Ovo si ispoljio i na drugom mjestu, a očekujem, kako si rekao, da ćeš se konkretno izjasniti o ovome u svom sljedećem postu.

A ja ću sada, Allahovom pomoći, odgovoriti na citirani dio gore:

Da, hvala Allahu na blagodatima Njegove upute, mi smatramo otpadnicima od vjere (ako su bili muslimani) sve one koji pomažu okupaciju Afganistana, Somalije, Iraka, Kavkaza, Palestine, bilo rječima, djelima, perom, a ovo je ono što smo našli od naših učitelja “tekfirovaca”, poput imama mufessira Ibn Džerira Et-Taberija, imama ehli sunneta prošlog stoljeća Ahmeda Šakira, brda prošlog stoljeća Šejha Hamuda Ibn Ukla eš-Šuajbija (koji je umro u zatvoru tvog legitimnog vladara u tzv. Saudijskoj Arabiji), Šejha muhaddisa Sulejmana ibn Nasira el-Ulvana, Šejha Abdullaha Sada, Šejha Bin Baza, Šejha Bišra ibn Fehda el-Bišra, Šejha Abdullaha ibn Abdul-Latif alu šejha, koji je jedan od najpoznatijih učenjaka Nedžda, Šejha Hamida el Alija, Šejha Abdul Aziza er-Radžihija, šejha Nasira el-Fehda i mnogih drugih.

A evo šta pomenuti kažu o našem “tekfirizmu” i tvom “ispravnom” menhedžu:

a) Kaže Ibn Džerir rahimehullahu teala, govoreći o riječima Uzvišenog:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

“Vjernici za prijatelje ne uzimaju nevjernike mimo vjernika, a ko to čini, sa Allahom nema ništa! Izuzev ako se time od njih štite!” (Alu Imran, 28)

Značenje ovog ajeta je: Ne uzimajte, o vjernici, nevjernike za pomagače i zaštitnike s kojima prijateljujete u njihovoj vjeri i pomažete ih protiv muslimana, i ukazujete im na njihove slabosti. Ko to radi takav sa Allahom nema ništa, tj Allah se odrekao od njega zbog njegova riddeta (odmjetništva) od njegove vjere i ulaska u kufr.”

Ukazivanje kafirima na slabosti muslimana nije tjelesno pomaganje, ali ga je Ibn Džerir svrstao u djela koja za sobom povlače riddet.

b) Šejh Ahmed Šakir, rahimehullahu teala, imam ehli sunneta prošlog stoljeća (hvala Allahu što je odavno mrtav i što nije živ pa ga ne možeš nazvati tekfirovcem, a njegovom znanju svjedoči ummet) govoreći o pomaganju Engleza i Francuza protiv muslimana u njegovo doba kaže: „Što se tiče pomaganja Englezima bilo kojim vidom pomaganja, u manjoj ili većoj količini predstavlja riddet i očit kufr u kojem ne koristi opravdanje niti tevil. Od propisa kufra i odmetništva ga neće spasiti glupa pristrastnost, šuplja politika niti munafičko ulagivanje, bez obzira radilo se o pojedincima, vladama ili poglavarima.” (Kelimetu hakk, str. 126)

Pogledaj kako Šejh Ahmed Šakir generalizuje kufr onoga koji pomaže nevjernike protiv vjernika i ne ograničava ga na tjelesno pomaganje kako tvrde murdžije. Da li se iz riječi šejha „bilo kojim vidom pomaganja” shvata samo tjelesno pomaganje?!

Šejh Ahmed Šakir je nekoliko redova niže opet još detaljnije pojasnio meselu pa kaže: „Neka zna svaki musliman i muslimanka da onaj ko pomaže neprijatelje islama, Engleze, Francuze i njihove saveznike koji porobljavaju muslimane, bilo kojim vidom pomaganja, ili sa njim sklopi primirje i ne bori se protiv njih čime može, a da ne govorimo o tome da ih pomogne riječima ili djelom protiv njegove braće u vjeri… ko uradi nešto od toga pa potom klanja njegov namaz je batil, abdesti se uzme tejemmum ili okupa to mu je batil, ili posti farz ili nafilu post mu je batil, ili obavi hadž hadž mu je batil, ili da zekat, zekat mu je batil… neka svaki musliman zna da kada uradi ovu stvar da mu je propalo njegovo djelo i svaki ibadet kojeg je činio svome Gospodaru prije nego li je upao u prljavštinu ovog riddeta kojeg je odabrao sebi.”

Šejh se nije zaustavio samo na ovome već je dodao: “Neka znaju žene muslimanke da ona od njih koja je zadovoljna da se uda za čovjeka čije je stanje ovakvo (tj. pomaže nevjernike protiv muslimana) a ona zna za njegovo stanje, ili je pak zadovoljna da ostane sa čovjekom za kojeg zna da čini ovaj riddet, neka zna da je njegov i njen propis u riddetu isti.” Završen citat šejha Ahmeda Šakira iz knjige Kelimetu hakk.

Pogledaj kako šejh prije svega nije napravio razliku između pomaganja tijelom ili riječju, potom nije opravdao neznanjem ili tevilom one koji su pomogli nevjernike protiv vjernika i na kraju je čak njihovom kufru pripojio i njihove žene koje znaju njihov hal a i pored toga zadovoljne su da ostanu sa njima.

c) “Tekfirovac” Šejh Ibn Baz, rahimehullahu teala, prenoseći konsenzus u ovoj meseli kaže: „Učenjaci islama su složni da je onaj ko pomogne nevjernike protiv muslimana bilo kojom vrstom pomoći, kafir poput njih, kao što kaže Uzvišeni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah, uistinu, neće ukazati na pravi put ljudima zulumćarima.” (Fetve šejha Bin Baza, 1/274)

Dakle, ni šejh BinBaz nije napravio razliku između tjelesnog ili nekog drugog pomaganja, već je sve to generalizovao riječima: “Bilo kojim vidom pomaganja.”

d) Šejh Hamud Ibn Ukla eš-Šuajbi, rahimehullahu teala, kaže: “Shodno tome onaj ko pomogne nevjerničke države, poput Amerike i njene saveznice u kufru, protiv muslimana, postaje kafir i odmetnik od islama bez obzira kakav vid pomaganja bio.” (Fetva šejha Hamuda izdata 21.7.1422)

e) Šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan, hafizahullahu teala, kaže: “Nekoliko učenjaka nam prenosi koncenzus da je pomaganje nevjernika protiv muslimana nefsom, imetkom i branjenjem njih djelom i perom kufr i riddet od islama. Kaže Uzvišeni:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah, uistinu, neće ukazati na pravi put ljudima zulumćarima.”

(Obratite pažnju, draga braćo, na ovaj ajet, te na činjenicu da ulema navodi ovaj ajet kao dokaz da je onaj ko pomogne nevjernike protiv vjernika bilo kojim vidom pomaganja, riječju djelom imetkom i tome slično, postao nevjernik. Kažem ovo zbog toga što upravo ovaj ajet Zijad navodi kao dokaz protiv nas da je samo tjelesno pomaganje kufr!!)

„Pa ima li većeg prijateljevanja od pomaganja Allahovih neprijatelja pripremajući im sredstva i mogućnosti za napad na islamske zemlje i ubijanje iskrenih vođa.” (Fetva šejha Sulejmana izadata 3/7/1422 h.g.)

Dakle šejh Sulejman ibn Ulvan nam ukazuje da učenjaci prenose koncenzus da je onaj ko pomogne kafire protiv muslimana nefsom ili imetkom nevjernik i otpadnik od islama pored toga što pomaganje imetkom nije tjelesno pomaganje, dok murdžije ne samo da tvrde da je takav stav pogrešan, već one koji zastupaju ovakav stav smatra tekfirovcima, a Allah nam je dovoljan protiv njih!!!

f) Šejh Abdullah Sad, hafizahullahu teala, takođe kaže: “Neka svaki musliman zna da se pomaganje Allahovih neprijatelja protiv Allahovih evlija bilo kojim vidom pomoći i podrške, svrstava u djelo koje ruši islam. Na to ukazuje Knjiga našeg Gospodara, sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i govor učenjaka. Stoga neka se čovjek pripazi da ne izađe iz vjere a da toga nije ni svjestan.” (Fetva šejh Abdullaha Sada izdata 24/7/1422.h.)

g) Šejh Sefer el-Havali takođe kaže: “Doista, pomaganje nevjernika protiv muslimana bilo kojim vidom pomaganja, pa makar se radilo samo o govoru, predstavlja jasan kufr i očit nifak. Počinioc takvog djela je uradio djelo koje ruši islam, kako to spominju učenjaci Nedždanske dave i drugi, i ne vjeruje u akidu el vela’ vel bera'a.” (Fetva šejha Sefera izdata 28/7/1422)

h) Šejh Bišr ibn Fehd el-Bišr, hafizahullahu teala, kaže: “Na osnovu pomenutog postaje jasno da je pomaganje Amerike u njenoj agresiji na Afganistan, bez obzira da li to pomaganje bilo ljudima, imetkom, oružjem, ili mišljenjem, predstavlja muzaheru (pomaganje) kafira protiv muslimana, a to je kufr i odmetništvo od dini islama. Ovaj propis obuhvata pojedince, skupine i druge.” (Fetva šejha Bišra izdata 1/8/1422)

i) Šejh Abdullah ibn Abdul-Latif alu šejh, rahimehullahu teala, od učenjaka Nedžda, je upitan o razlici između muvalata i tevellija (tj. prijateljevanja koje ne izvodi iz vjere, ali je grijeh, i onog koje izvodi iz vjere), pa je rekao: “Što se tiče tevelijja to je prijateljevanje koje je kufr i koje izvodi iz vjere poput branjenja nevjernika i pomaganja njih imetkom, tijelom ili mišljenjem (protiv muslimana).” (Durer, 8/422)

j) Šejh Muhammed ibn Abdul-Latif, rahimehullahu teala, kaže: “Što se tiče onoga ko sa mušricima izađe u borbu protiv muslimana ili ih pomogne svojim tijelom i imetkom, nema sumnje da je njegov propis u kufru poput njihova propisa.” (Durer 8/456)

k) Jedan od učenjaka dawe kaže: “Ko dobrovoljno pomogne mušrike svojim imetkom u borbi protiv muslimana postao je nevjernik.” (Durer 9/292)

l) Šejh Hamid el Ali kaže: “Ko pomogne nevjernike u osnovi (kuffar el aslijjun) ili pomogne murtede ili ukazuje na slabosti muslimana protiv kojih se kafiri bore ili pomogne pomagače nevjernika od murtedske vojske i njihove policije da uhapse mudžahida, riječju, djelom ili ukazivanjem (tj da ukaže na mjesto njegovog boravka i tome slično) takav je kafir poput njih.” (http://tawhed.ws)

lj) Šejh Abdul Aziz er-Radžihi od (uleme Rijada) kaže: „Muzahere i muavene dolaze u istom značenju, tj. pomaganje mušrika protiv muslimana kao kada bi bila bitka između muslimana i kafira pa on pomogne kafira protiv muslimana. Pomogne ih bilo čime: imetkom, ili oružjem ili mišljenjem. Kada pomogne kafire protiv muslimana postaje nevjernik jer je dao prednost mušricima nad muslimanima a to davanje prednosti njima neminovno ukazuje na mržnju prema islamu, Allahu i Poslaniku, a to je kufr i riddet.” (Šerhu nevakidil islam, 8 nakid.)

Ovo je samo dio citata učenjaka da je onaj ko pomogne nevjernike u borbi protiv muslimana rječima djelom ili imetokom – KAFIR, te da se o tome prenosi i konsenzus učenjaka, hvala Allahu na blagodati upute!

Iz navedenih citata jasno je da se vi držite stava da je svako od muslimana koga Al Kaida i njihovi sljedbenici napadnu ili pri tome još i ubiju otpadnik od islama. Tako je to jer to tako kaže Al Kaida.

Ne, mi nismo tog stava, a kako si to “jasno vidio” ja zaista ne znam. Nadam se da i ubuduće nećeš tako jasno gledati, jer će u protivnom ova rasprava preći u gatanje s tvoje strane.

U svom odgovoru Saffu od prekjučer, Erpidži ovako napisa. ” da li ovi atentati čine Eš-Šebab „tekfirskim pokretom koji ubija muslimane“, ako se ima u vidu sljedeće: somalijska vlada ne uspostavlja Šerijat u zemlji, već se bori protiv njega, somalijsku vladu sačinjavaju sekularisti, demokrate, ekstremne sufije, ihvanije…”
Po Erpidžiju, ili koj eveć pisao , ihvanije su oni koje je opravdano ubijati.

Pogledaj odgovor na tvoj prvi citat.

Ne treba velika pamet ni vjersko znanje da bi se utvrdila neosnovanost i neargumentovanost takve prakse i njeno jasno kontriranje poslanikovim riječima: ”Ko kaže svome bratu da je kafir, jedna od njih dvojice je kafir.”

S obzirom da si rekao da mi tekfirimo muslimane, onda si nas ti, prema ovom hadisu proglasio kafirima i tako postao “tekfirovac”. Zar ne?
Ili ćeš uzeti tumačenje hadisa i izbjeći tekfir?

Proglašavanje nevjernika kafirima je jedan od čvrstih oslonaca vjere, jer nam je to Allah naredio, a tvoje indirektno negiranje propisa tekfira hadisom kojeg nisi dobro citirao, je samo personifikacija tvoje “mudrosti” koja se odavno prelila. Kao jedan od dokaza imaš moj odgovor na prvi citat iznad iz kojeg se jasno vidi da najveći učenjaci primjenjuju propis tekfira. A evo ispod i o šubhi murdžija i sufija, koji citiranim hadisima dokazuju nemoguće:

Šejh Ebu Battin, rahimehullah, je bio upitan o onima koji prenose: Ko proglasi muslimana nevjernikom on je postao nevjernik. Pa je, Allah mu oprostio, rekao: Ove riječi nemaju osnove u predajama koje poznajemo od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme. Nego poznati hadis je: Onaj ko svom bratu (muslimanu) kaže: Kafire. Na jednog od njih dvojice će se primijeniti. Onaj ko proglasi neku osobu kafirom, fasikom ili munafikom, radi lošeg prosuđivanja ili ljutnje, molimo Allaha da mu oprosti.

Omer radijAllahu anhu je rekao da je Hatib b. Ebu Beltea munafik. Isto tako se dešavalo i sa drugim ashabima. Međutim, onaj ko proglasi nekog kafirom ili munafikom iz lične srdžbe ili bez ikakvog prosuđivanja, onda je od od onih za kojih postoji bojazan.

– I bilježi (Buharija) isto tako u svom “Sahihu” u poglavlju o zabranjenom kuđenju (psovci) i prokletstvu, od Ebu-Zerra da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Neće nijedan čovjek napasti drugog fiskom ili kufrom a da se neće vratiti na njega ako onaj kojeg je napao nije takav.”

– Bilježi Muslim u svom “Sahihu” u poglavlju imana od Ebu-Zerra također, da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Svaki čovjek koji pripiše sebe nekom drugom mimo njegova oca, čini kufr. Onaj koji tvrdi da mu nešto pripada a nije njegovo, nije od nas i neka pripremi sebi mjesto u Džehennemu. I ko čovjeka optuži kufrom ili kaže: ‘O Allahov neprijatelju, a on nije takav, onda se to vraća na njega.”

Ove vjerodostojne predaje prijetnje i upozorenja utiču na one koji su razumom obdareni da budu oprezni po pitanju svoje vjere najvećim oprezom. Jer, bukvalno značenja ovih tekstova ukazuje da je onaj ko protekfiri muslimana, kojeg nije protekfirio Allah i Njegov Poslanik,postao nevjernik, a to je ogromna prijetnja.

To je zbunilo ulemu, stoga su po pitanju ovih hadisa spomenuli nekoliko te'vila (tumačenja). Tako neki kažu da onoga ko se navikne na ovaj veliki grijeh i drzne se na njega to vodi kufru, ili će mu završetak biti kufrom. Jer, grijesi vode kufru, veliki od njih prije malih, a onaj ko omalovažava velike grijehe to će ga dovesti do činjenja uzroka kufra.

Nevevi, rahimehullah, je u komentaru Muslima spomenuo zbunjenost nekih učenjaka po pitanju ovih hadisa, to s toga što je pravac sljedbenika istine, ehli-sunneta vel džema'ata, da se musliman ne tekfiri zbog grijeha, a u te grijehe spada i govor čovjeka svom bratu “o kafire”, pod uslovom da time ne cilja neispravnost vjere islama. U tumačenju tih hadisa Nevevi je spomenuo pet odgovora:

-Prvo, da se odnosi na onoga ko ohalali tekfir muslimana. Takav čini kufr.

-Drugo, značenje hadisa je da se na njega (onog koji optužuje kufrom) vraća grijeh tekfira njegova brata.

– Treće, da se odnosi na haridžije koji tekfire vjernike. Ovo mišljenje prenosi kadi Ijad od imama Malika ibn Enesa, rahimehullah.

– Četvrto, značenje hadisa je da ga takav postupak vodi kufru, jer, grijesi vode kufru i bojati se je za onoga koji ih često čini da će ga na kraju odvesti u kufr.

– Peto, da se njemu vraća njegov tekfir tj., ne vraća se suština kufra već se vraća tekfir, jer je učinio svoga brata vjernika nevjernikom. A to je kao da je protekfirio sebe, to zbog toga što je on ili protekfirio onoga koji je poput njega, ili zbog toga što je protekfirio onoga koga ne tekfiri osim onaj koji je kafir, vjeruje u neispravnost dini islama. A Allah najbolje zna.” Završen citat, skraćeno iz knjige “Komentar Muslima”.

Treće mišljenje, koje se prenosi od imama Malika, Nevevi je ocijenio slabim pod izgovorom da haridžije svojom novotarijom nisu postali nevjernici kod većine učenjaka. Ibn-Hadžer je prigovorio Neveviju i odbranio mišljenje Malika na taj način što među haridžijama ima onih koji tekfire veliki broj ashaba kojima je Poslanik garantovao Džennet i iman. Tako da se takvi (od haridžija) tekfire zbog poricanja Poslanikova svjedočanstva a ne zbog toga što su tekfirili iz te'vila.

Nakon toga Ibn-Hadžer kaže: “A konstatacija je da je hadis (o tekfiru muslimana) došao kao ukor muslimanu da tako nešto kaže svome bratu, što obuhvata vrijeme prije pojave haridžija i ostalih sekti.” Završen citat.

Inače pojam ”murted” u islamskoj klasičnoj literaturi koristi se za osobu koja svejsno, svojom voljom, bez ičije prisile, napusti islam, rječju, djelom ili ubjeđenjem, nakon što su mu iznešeni jasni dokazi i od nje otkolonjene sve nejasnoće, nedoumice i nepoznanice.

Dakle, čovjek neće prestati biti musliman dok sam ne odluči da napusti islam?

Sud o otpadništvu (riddetu), kao što kaže šejh Salih El-Fevzan, spada u ingerencije šerijatskih sudija i eminetnih islamskih učenjaka (er-rasihine fi-l-ilm), a ne priučenih, neobrazovanih i nestručnih lica, jer se radi o krajnje ozbiljnom pitanju, sa dalekosežnim posljedicama po pojedinca i zajednicu (www.fustat.com/muawat/murtad.shtml, br. fetve 16 255.).

Po ovome što si iznio, čovjek ne može postati musliman dok ne dobije dozvolu od “šerijatskog sudije i eminentnih islamskih učenjaka”, jer da bi hindus primio islam, on mora hinduizam smatrati nevjerstvom, tj. protekfiriti lažne bogove, a kako ti želiš da nam kažeš, ovaj čovjek nema pravo postati musliman dok ne dobije fetvu da smije protekfiriti kipove i njegove obožavaoce.
Radije, učenjaci govore o propisu tekfira u osjetljivim meselama, a ovakav propis se vraća učenjacima i njime se neće baviti obični muslimani, ali sljedbenici strasti žele ovakvim fetvama dokazati svoje strasti.

Smrtnu kaznu nad murtedom (otpadnikom, vjerodstupnikom) izvrašava legitimna islamska vlast, ili od nje ovlašetena strana, po osnovu presude donešene u legalnom sudskom postupku, tokom kojeg je utvrđena krivica optuženog i data mogućnost optuženom da se u roku od tri dana pokaje i ponovo vrati u islam

Reci nam koja “šerijatska legitimna vlast” je dala Armiji BiH, koju glorifikujete, pravo da ubija abdićevce koji su se deklarisali kao muslimani i u kom “legitimnom šerijatskom sudskom postupku” je dokazana krivica abdićevaca i njima dana rok od 3 dana na pokajanje?

Dakle, portal put vjernika, svojim prozvoljnim ocjenama o riddetu, jasno krši pravila i proceduru koja je potrebna da bi se određena osoba proglasila vjerodstupnikom i nad njom izvršila propisana šerijatska sankcija. Kao prvo, oni nisu nadležni za donošenje suda o otpadništvu; kao drugo, oni sud o otpadništvu donose bez poštivanja određene šerijatske procedure (proceduru ne mogu provesti samoproglašeni islamski organi, tzv. emirati, u tim državama);

Mi nikoga nismo nazvali otpadnikom bez da smo to čuli od mudđahida i učenjaka. Po tebi ispade i Bin Baz tekfirovac kada kaže: „Učenjaci islama su složni da je onaj ko pomogne nevjernike protiv muslimana bilo kojom vrstom pomoći, kafir poput njih” (Fetve šejha Bin Baza, 1/274) a i učenjaci ehli sunneta koji o ovome prenose konsenzus (vidi moj odgovor na prvi citat u ovom postu)

kao treće, koristeći termin ”otpadnici” oni svjesno staju iza pojedinaca i grupa koje su same sebe ovlastile za sprovođenje šerijatskih sankcija, iako zato nemaju šerijatsku podlogu, niti ih u tome podržava ijedna relevantna islamska adresa,

Molim te, odgovori na pitanje o Armiji BiH i abdićevcima.

kao četvrto, oni sud o riddetu, iako ne direktno, nego više suptilno i ”između redova”, automatski primjenjuju na sve one koji se ne slažu s njihovom interpretacijom džihada, makar i sami bili mudžahidi kao što je pokret Hamas u Palestini, mudžahidski pokreti u Iraku, Čečeniji, Afganistanu, a koji ne baštine ideologiju El-Kaide.

Ovo nije tačno, mi ne tekfirimo ni direktno ni indirektno one koji se sa nama ne slažu, iako nas za ovo potvaraju gotovo svi naši oponenti.
Spominješ “mudžahidske pokrete u Iraku, Čečeniji, Afganistanu” možeš li nam navesti imena tih pokreta koji djeluju i dan danas i ko su njihove vođe?

Evo samo jedne izjave u tom smislu, koja oslikava svu jad i bijedu tog samozvanog puta vjernika: ”…tvoj Hamas upravo se bori protiv Šerijata.” (www.putvjernika.com/forum/drugi-o-nama/busatli-zbraja-kruske-i-jabuke-t2095-20.html). Hamas koji je dao svoje najbolje sinove za očuvanje islamskog topraka i obraza, se, po ocjeni anonimnih ”putovjernikovaca”, bori protiv Šerijata, a onaj ko se bori protiv Šerijata je bezbeli otpadnik! Ovo je samo jedna od sintagmi koju ”putovjernikovci” koriste za prikriveni tekfir.

Hamas je nekada bio džihadski pokret, ali je smrću šejhova Ahmeda Jasina i Rantisija, Hamas praktično prestao da postoji, jer je odbacio svoj dotadašnji put i priključio se demokratiji. A sada nam odgovori: ako je Hamas džihadski pokret, zašto još uvijek nije uspostavio Šerijat u Gazzi kojom vlada skoro 5 godina.
S obzirom da ste u SAFF-u pisali o “tekfirovcima” koji su se pobunili protiv Hamasa u augustu 2009. godine, želim da nam kažeš da li je Hamas ispravno postupio kada je napao džamiju Ibn Tejmijje u kojoj su bili ti “tekfirovci” koji su od Hamasa tražili uspostavu Šerijata te tom prilikom ubio oko 40 ljudi koji su bili na džumi u pomenutoj džamiji? Ako je Hamas ispravno postupio, reci nam ko je dao fetvu Hamasu da ubije muslimane i zbog čega su oni ubijeni, koja “šerijatska legitimna vlast” je dala Hamasu, kojeg hvalite i veličate, pravo da ubija muslimane koji traže uspostavu Šerijata i u kom “legitimnom šerijatskom sudskom postupku” je dokazana krivica tih muslimana i njima dana rok od 3 dana na pokajanje? Detaljnije: http://www.putvjernika.com/Na-stubu-srama/ubistvo-sejha-abdullatifa.html

Pogledajte sada kako se ”putovjernikovci” izjašanjavaju o najvećim islamskim autoritetima, kao što je muftija KSA šejh Abdulaziz Alu Šejh. ”Muftijina fetva koja, pod krinkom brige za imidžom islama i muslimana, a interesantno je da se za imidž islama najviše “bore” oni koji ga najviše kaljaju, ima za cilj zaštitu američkih prijatelja porodice Saud, odjeknula je nadaleko, tako da su mnoge kvazi selefije u svijetu (a i kod nas) izašle sa istim stavom, te pozivali na “dostojanstvenu šutnju”, jer “demonstracije nisu po Šerijatu”. Da nas Allah sačuva ovakvog dostojanstva, proisteklog iz kukavičjih srca i debelih stomaka sljedbenika strasti!”

Muftija države koja sebe naziva Saudijskom Arabijom je upravo to što njegova titula kaže: muftija kraljevine Saudijske Arabije, a Saudijskom Arabijom upravlja porodica Saud, pa je on njihov lični muftija. Poznato je muslimanima kada je muftija u vrijeme revolucije u Egiptu ustao u odbrani Husnija Mubaraka, govoreći o blagostanju koje vlada pod Mubarakovim režimom, od čega razumnog čovjeka hvata stid (da branio ovakvog čovjeka). Detaljnije pogledaj:

http://www.putvjernika.com/U-zizi/kuda-se-odmecete-o-ulemo-taguta.html

Da me Allah sačuva od ovakvog bezobraznog i gnusnog kaljanja časti islamske uleme.

Kada treba da se brani ulema taguta, onda je svaka osuda istih “bezobrazno i gnusno kaljanje časti islamske uleme”, a kada treba da se govori o mudžahidima i ispravnoj ulemi, onda tu prestaje lijep ahlak i isti se bez ustručavanja i bez islamskog znanja nazivaju tekfirovcima, haridžijama, smutljivcima, zabludjelima, što je, mnogo puta smo se uvjerili, strategija murdžija i njihovih glasila.

Toliko od mene za ovo javljanje. Halalite na eventualnim greškama u kucanju.

Sada očekujem da ćeš prvo, kao što si i rekao, odgovoriti na postavljena pitanja.

Najnoviji članci

Kako odgojiti pokornu djecu?

0
Pitanje: Disciplinovanje i odgoj moje djece mi teško ide, veoma često me srdžba obuzme i istučem ih. Možete li mi dati odgovarajući savjet, inšaAllah? Odgovor:...

Pratite nas na Facebooku

5,582LikesLikes