Reply To: Odg: Saudijski muftija se izvinio zbog vrijeđanja Poslanika a.s

#7523
AvatarAnonimno
Neaktivan

Imal’ iko od hanefijske uleme da kaže da su Šiti kafiri? Iskreno pitam?

Imam-hafiz Ebu Dža'fer Ahmed ibn Muhammed el-Hanefi
el-Ezdi:
Mi volimo drugove poslanika salallahu alejhi veselem . , ne pretjerujemo u ljubavi
ni prema jednom od njih, ne odricemo se ni jednog od njih, ne volimo
onoga ko ih mrzi i ko ih po lošem spominje, i samo ih po dobru
spominjemo. Ljubav prema njima je vjera, vjerovanje i dobrocinstvo.
Mržnja prema njima je nevjerstvo, licemjerstvo i nepravda. (TAHAVIJEVA POSLANICA
o islamskom vjerovanju )

Imama ibn Ebu-l-‘Izza el-Ezreijje el-Hanefije – smilovao mu se
Uzvišeni Allah :
Volimo ashabe poslanika salallahu alejhi veselem iz ljubavi prema njemu, i zbog
njegove ljubavi prema njima. Ne pretjerujemo u tome ni prema jednom
od njih kako su to ucinile rafidije (šiije) sa Alijom r.a. Oni su ga uzdigli
iznad njegovog stepena i podigli ga na stepen božanstva. Mi se ne
odricemo ni jednog od ovih halifa. Oni su bili sa najpotpunijim imanom i
dobrocinstvom. Bili su najpokorniji Allahu i Resulullahu . i bili su najveci
borci na Allahovom putu. Mi ne volimo one koji ih mrze, jer mržnja prema
njima je simbol licemjerstva i izdaje. Ne volimo one koji o njima govore
zlonamjerno. O njima pricamo samo dobro. Njih je Resulullah . zavolio i
na njih oporuku ostavio. Ljubav prema njima je znak ispravnosti vjere i
imana, dokaz dobrocinstva (ihsana). A mržnja prema njima je znak
nevjerstva, licemjerstva, neuspjeha i nasilja. Molimo od Allaha zaštitu da
ne zalutamo nakon upute! (pogledaj komentar 93 tačke u tahavijskoj akidi )

Kaže Imam Buharija koji je priznati imam muhadis kod svih muslimana : „Svejedno
mi je dali klanjao za džehmijom i rafidijom (šijom), ili klanjao
za Židovom i kršcaninom. Njima se ne naziva selam, niti ih je
dozvoljeno posjecivati. Nije dozvoljeno ženiti njihove žene.
Njihovo svjedocenje se ne prihvata, niti je dozvoljeno jesti njihovo
meso (koje oni zakolju).“ (Halku ef`alil-ibad, Imam Buharija, )

Najnoviji članci

Kultura kletve i proklinjanja ashaba i majki vjernika kod šiija

0
Pustimo da sami šijitski autoriteti govore o svom ubjeđenju, ali bez tukje - pretvaranja! Pogledajte pogana ubjeđenja šiizma - idolopokloničke sekte koja se krije iza islama. Šije lažu i potom proklinju najveće svetinje islama.

Pratite nas na Facebooku

5,588LikesLikes