Reply To: Odg: Šejh Abu Hafs al-Mauritani o Al Kaidi

Nova naslovna forums ISLAM Džihad Šejh Abu Hafs al-Mauritani o Al Kaidi Reply To: Odg: Šejh Abu Hafs al-Mauritani o Al Kaidi

#13246
AvatarAnonimno
Neaktivan

Thabit znaj da borba Afganaca,Sirijce,i Iracana, protiv krstaških okupatora je džihad bez ikakve sumnje. To je konsenzus svih učenjaka na čiji din i znanje se možemo pouzdati. Krstaši su ih napali u njihovim kućama, oteli njihova dobra i ukaljali njihovu čast. Onaj ko kaže da njihova borba nije propisani džihad i sumnja u njihovu borbu takav je najveći neznalica o dini islamu, obmanut je, čini zulum i sebi i muslimanima i čini upravo ono radi čega kritikujemo novotare i zabludjele zbog skretanja sa pravoga puta pored njegove jasnoće. Molim Allaha da nas sačuva od takvih koji muslimane obmanjuju u njihovoj vjeri i odvode u zabludu.Thabite tko je krivac sto su rusi ratovali 10g.u Avganistanu?
Kako da njihova borba nije džihad, kad je bila obaveza borba protiv Tatara koji su upali u muslimaske zemlje i ohalali njihove svetinje. Pa kakav je tek onda slučaj sa krstašima koji su uzdigli krst u zemlji islamskog hilafeta (tj. Irak, koji je ranije bio prijestonica islamskog hilafeta). Kaže šejhul islam IbnTejmije, kako stoji u njegovim fetvama: ”Borba protiv Tatara koji su prodrli u Šam je obaveza (vadžib) i po Kur'anu i po sunnetu. Uzvišeni kaže:
‘I borite se protiv njih sve dok fitne ne nestane i din bude Allahov.’
Din je ovdje pokornost, pa ako dio pokornosti bude Allahu a dio nekom drugom mimo Njega, obaveza je boriti se dok sav din (pokornost) ne bude Allahu. Zato Uzvišeni kaže:
‘O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate, – rata od Allaha i Poslanika Njegova! ’
Ovi ajeti su objavljeni povodom stanovnika Taifa koji su ušli u islam, klanjali i postili ali se sustegli od ostavljanja kamate. Pa je Uzvišeni pojasnio da su oni od onih koji se bore protiv Njega i Njegova Poslanika zbog toga što se nisu okanili kamate, a kamata je zadnje što je Uzvišeni zabranio a predstavlja uzimanje imetka kojeg vlasnik uzima sa zadovoljstvom. Pa ako su ovakvi od onih koji se bore protiv Allaha i Njegova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obaveza je povesti džihad protiv njih, pa kakav je tek onda slučaj sa onima koji su ostavili veliki broj šerijatskih propisa poput Tatara.’’
I kaže: ‘’Tatari su napustili islam u većoj mjeri nego li su to učinili oni koji su odbili dati zekat i haridžije iz Taifa koji su se sustegli od ostavljanja kamate. Pa ko sumnja u ispravnost borbe protiv takvih takav je najveća neznalica o dini islamu. Stoga, kada je obaveza boriti se protiv njih boriće se protiv njih – pa makar u njihovim redovima bilo prisiljenih – po koncenzusu islamskih učenjaka. Abbas je Poslaniku, sallalllahu alejhhi ve sellem, nakon što je bio zarobljen u bitki na Bedru rekao: ‘O Allahov Poslaniče, ja sam izašao pod prisilom.’ Pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: ‘Spoljnje gledano ti si bio protiv nas, a što se tiče tvoje nutrašnjosti, to prepuštamo Allahu.’
Džihad protiv nevjernika u islamu nije propisan radi same borbe već radi druge stvari, a to je uspostavljanje Allahove vjere na zemlji. To je prevashodni cilj džihada. Kaže Uzvišeni:
‘I borite se protiv njih sve dok fitne ne nestane i din bude Allahov.’
Ibn Džerir et-Taberi kaže: ‘Tj. borite se protiv njih sve dok ne nestane širka i da se samo Allah obožava, te da se na taj način uzdigne belaj sa Allahovih robova na zemlji. ‘…i din bude Allahov’, tj. sve dok pokornost i ibadet čitav bude Allahu. Ovo što smo spomenuli su spomenuli i drugi mufessiri.’ Zatim je Taberi svojim senedom spomenuo predaje od Ibn Abbasa, Hasana, Katade, Suddija, Ibn Džurejdža i drugih, Allah se smilovao svima.”
Šejh Abdur-Rahman es-S'adi u svom tefsiru kaže: ”Zatim je Uzvišeni spomenuo svrhu borbe na Allahovom putu, te da svrha džihada nije prolijevanje krvi nevjernika i uzimanje njihova imetka, već da se din ispovjeda samo Allahu i da se Allahov din uzdigne nad ostalim vjerama i odbije sve ono što mu je oprečno od širka i drugih stvari. Pa kada se ostvari ovaj cilj onda više nema ubijanja i borbe. ”
Rekao je Resulullah.s.a.w.s.
“Poslat sam pred Sudnji dan sa sabljom, sve dok (ljudi) ne robuju samo Jedinom Uzvisenom Allahu koji Sebi ravna nema; moja se opskrba nalazi ispod sjenke mojeg koplja a ponizenje pogada one koji mi se suprotstave; i ko se postovjeti s nekim narodom, onda je on jedan od njih!” (Prenosi Ahmed)
Ebu Nadr prenosi od Abdullaha ibn Ebi Evfa r.a. da je Allahov poslanik
s.a.v.s. u nekim danima, u kojima sesukobio sa nepijateljem, sacekao da sunce
prede zenit, zatim je ustao i rekao:

“O ljudi. nemojte prizeljkivati susret sa neprijateljem i trazite od Allaha
dz.S. spas a kada se sa neprijateljem susretnete strpite se i znajte da je
dzennet pod sjenkama sablji. Zatim je Poslanik s.a.v.s. ucio ovu dovu:

“Allahu, koji si poslao Knjigu, koji tjeraS oblake, koji porazavaS udruzene
neprijatelje, porazi ih i pomozi nas protiv njih!”‘ ‘

Thabit’e nas put je put Resulullah’a s.a.w.s.ne zelimo susret sa kafirima,ovo je put svakog Mu’mina,ali ako oni nas napadnu onda ne smijemo im okretati ljedza,ovo je zabranjeno Kur’anom. Molim Allaha za Shvacanje I Tewfik.

Najnoviji članci

Židovi muslimanskog ummeta

0
Židovi ummeta... “Rekao je Seid ibn Džubejr rahimehullah: Murdžije su židovi Kible." Neke od osobina koje murdžije dijele sa jevrejima o kojima je Allah rekao u...

Pratite nas na Facebooku

5,579LikesLikes