Reply To: Odg: SITUACIJA U MAKEDONIJI

#8481
AvatarAnonimno
Neaktivan

Esselamu alejkum .
Pokušao sam prevesti video od Šejha Omera Bajramija

Šta se desilo u našem mjestu prije nekiliko dana?
Nevjernici nisu bili zadovoljni sa velikom mržnjom prema islamu, nisu bili zadovoljni što su crtali karikature Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u zapadnjim zemljama, vrijeđali su Allahovu knjigu, vrijeđali su žene poslanika sallallahu alejhi we sellem i nisu se zadovoljili s tim.
Nego došo je red kome? došo je red i Makedoniji. Makedonija ova mala država o kojoj u dalekim zemljama neznaju da postoji, teško ju je naći i na karti.
I ovom mjestu je došao red da se bori za din Allaha subhanehu ve te'ala. a i njima je došao red da ispolje javno mržnju koju nose u njihovim prsima(srcima) i da potvrde ono što je Allah rekao a što mnogi muslimani u to nevjeruju.
Šta Allah kaže u Kur'anu o njima ? Kaže: “Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu.” (Kur'an, 2:120) Vidite dali su jereji zadovoljni? a vidite i kršćane da li su zadovoljni? nikad neće biti zadovoljni sve dok vi ne budete slijedili njihovu vjeru. Sve dok si ti musliman i kažeš la ilahe illallah muhammadur-rasulullah mržnja će postojati u njihovim prsima.
A danas u našim mjestima na jednom karnevalu koji se zove Vevčanski karneval došlo je vrijeme da se objavi rat protiv Kur'ana , došlo je vrijeme da se objavi rat protiv islama. Na ovom karnevalu izlaze ljudi i pokrivaju svoje tjelo, prikazuju se poput pokrivenih sestara i prikazuju se kao da klanjaju namaz, šta rade ? izigravaju se sa namazom a zatim uzimaju Kur“an i izigravaju se sa Kur“anom , a nakon toga uzimaju umrlog i kao da otpraćaju dženazu kao što to rade muslimani. Šta žele sa ovim ? žele da se izigravaju sa Allahovom vjerom. I nažalost neki ljudi se zatim čude kako se ovo desilo i kako nije niko reagovao, jer su na ovom karnevalu bili i naši deputeti(poslanici), deputeti koji po nekome trebali bi ustati i reagovati, tu je bila ministarka kulture bili su i drugi deputeti , zašto nisu reagovali? Subhanallah! ti kao musliman dali čekaš da oni reaguju ? pa ovo je njihova vjera, njihova vjera im nezabranjuje ovo što su učinili nevjernici, Koja je njihova vjera ? njihova je vjera demonkratija, dali ti demonkratija zabranjuje da se izigravaš sa namazom ? ne vAllahi , dali ti demonkratija zabranjuje da se izigravaš sa Kur“anom? ne vAllahi zato i oni nemaju potrebe reagovati.
Međutim uz pomoć koga su oni došli na ta mjesta? uz pomoć muslimana koji su ih podržali . Nakon ovog događaja ima muslimana koji su se pobunili, ima muslimana koji su osjetili bol zbog ismijavanja sa Allahvim govorom i izigravanjem sa Allahovom knjigom, ima muslimana koji su se pobunili i koji su izašli na proteste u Strugi kako bi iskazali svoj revolt, ali nažalost imamo muslimana koji su pogrešno reagovali.
Koje je to pogrešno reagovanje?
Ima od muslimana koji se ljute zato što se ovi(nevjernici) izigravaju sa namazom, dok oni sami neklanjaju namaz.
Ima od muslimana koji se ljuti zašto se ovi(nevjernici) ismijavaju sa Kur'anom a on nikad nečita Kur'an i nezna dvije riječi povezati iz Alllahove knjige, u isto vrijeme u njegovoj kući se neuči Allahov govor ovo je pogrešno reagovanje.
Šta trebamo činiti ako se oni izigravaju sa Kur'anom? ti ih nemožeš zaustaviti tvoja je snaga slabašna, ti najmanje što možeš učiniti jeste da se uhvatiš kutnjacima za Allahovu knjigu , nemoj ti Allahov govor ispustati s ruku , s jezika a niti sa srca.
Ako je nevjernik otišao i nacrtao krst na džamijska vrata, koliko je od muslimana koji nedolaze niti blizu džamijskih vrata, nevjernik je došao sa lošom namjerom do đamijska vrata, koliko od muslimana uopće nedolazi kod džamijskih vrata. Koliko ima od muslimana koji se izigravaju sa namazom kao što se i ovaj izigrava, zašto? jer dolaze klanjati samo za bajram, dolaze klanjati samo dzumu, dok je Allah obavezao ljude s pet dnevnih namaza.
Kakva se reakcija očekuje od tebe? Da izađeš na proteste, a neklanjaš namaz ovo je pogrešna reakcija.
Jedna je žena u Egiptu nazvala na jednoj televiziji šejha koji je držio predavanje i reče“ Tog dana kada je zapad ustao protiv nikaba tog sam dana radi Allaha postavila nikab, onog dana kada su šije izašle i govorile protiv ashaba protiv Ebu Bekra i Omera odlučila sam da moja djeca ako mi Allah da nazovem Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Aljijom sa ovim ću se suprostaviti onome što oni čine, a kada su nacrtali karikaturu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem odlučila sam da budem čvrsta u ubjeđenju i u slijeđenju Poslanikovog sallallahu alejhi we sellem sunneta.
Tokom karikatura izašli su mnogi ljudi na proteste, šta su radili tamo?
Nevjernici nacrtali su karikaturu Poslanika sallallahu alejhi we sellem dok su muslimani u drugim zemljama izašli na proteste kako bi zaštitili čast Poslanika sallallahu alejhi we sellem. Dok(sdruge strane) neslede njegov sunnet, ili možda suprostavljaju se sunnetu Poslanika sallallahu alejhi we selleme.
Takođe i ovdje, suprostavlja se sunnetu, suprostavlja se slijedbenicima sunneta a ustaje braniti Poslanika sallallahu alejhi we sellem, ova reakcija je pogrešna.
Šta se od nas traži ? od nas se traži da se pokorimo Allahu i da slijedimo put Poslanika sallallahu alejhi we sellem.
A kada bi muslimani klanjali namaz ne bi došlo do ovog stanja, kada bi džamije muslimana bile pune nevjernici nebi se smjeli približiti do vrata Allahovih kuća, vAllahi ne bi se smjeli približiti, ali kada su naše džamije prazne, kada naše džamije imaju jedan ili dva safova onda nije za čuđenje i nešto nemoguće da na džamijska vrata napišu smrt muslimanima, ne smrt albancima jer je ovo smrt muslimanima, jer se netraži smrt od albanaca koji brane svoju vjreu nego se smrt traži od onih koji slijede sunnet Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem.

Najnoviji članci

Zašto su muslimani izgubili slavu i od čega zavisi Allahova pomoć...

0
Allah je pomogao ashabe, nije prekršio Svoje obećanje, ali su kasnije generacije malo-pomalo počele odstupati od traženih karakteristika, i tad je Svemogući Allah uskratio Svoju pomoć i pobjedu.
islamske teme, islam, fetve

Zlatna sredina

Pratite nas na Facebooku

5,588LikesLikes