Reply To: Odg: Sta razlikuje Palestinu od Sirije?

#13807

Anonimno

Najveći problem muslimana su tagutski vladari prodaju Islam i muslimane za ono što jako malo vrijedi. Taguti, njihove vojske, njihovi svećenici koji brane njihov Islam i Iman.

Koji je to Izrael i koja je to Amerika i koji je to UN koji bi zaustavio horde muslimana kada bi nagrnuli u Šam da pomognu braći u Siriji i Palestini?

Najveća prepreka oslobađanja muslimana i muslimanskih zemalja jesu vladari taguti, Allah ih ponizio na oba svijeta. Amiin jaRabbi!

Novo na naslovnoj