Reply To: Odg: Turska posjeduje Bibliju u kojoj Isus najavljuje Muhameda

#6449
Anonimno
Neaktivan

U ovoj trenutnoj Bibliji koju priznaju kršćani stoji da je rekao Isa AS:
“Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, duh istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe već će govoriti što čuje i objaviti vam buduće.” (Ivan, 16:12-14)
Allah najbolje zna kako je ovo bilo u originalu i dali su ovi što su mjenjali riječi Allahove ubacili ovo “duh istine” kako bi kasnije rekli da je ovo došao “duh sveti” kako oni kažu, ali nama je svima jasno o kome priča Isa AS kad kaže “on neće govoriti sam od sebe već će govoriti ono što čuje i objaviti vam buduće” !

Historijska je fakta to da je sadašnja Biblija sastavljena 300 i kusur godina nakon Isaa AS, a prošlo je još dosta godina prije nego je običan svijet mogao doći do te knjige. Budući da nisu imali prilike mjenjati knjigu nakon Muhameda SAWS jasno je da nisu mogli uništiti sve dokaze koji upućuju na njegovo poslanstvo. Međutim mnogo se toga namjerno izgubilo u prevodima, ne znam da li ima iko ko danas čita originalne tekstove recimo Starog Zavjeta, a ako ih ima takvi vjerovatno shvate da je Islam istina, a Allah najbolje zna.

Ova Biblija iz Turske bi mogla biti jako dobro oružje za dawu ako je istina ovo što prenosi portal Sarajevo-X i ako se to ne zataška.