Reply To: Odg: Uspostava islamske drzave!!!

Nova naslovna forums ISLAM Džihad Uspostava islamske drzave!!! Reply To: Odg: Uspostava islamske drzave!!!

#8612

Anonimno

Džihad je NEMOGUĆ bez postojanja države.
Razlog i uslovi da DŽIHAD ne može biti bez države leže u tome što bi se bez države to smatralo FASADOM (anarhijom,haosom).
Kako je moguće da grupa koja nema legalnu ovlaštenost države sprovodi Džihad, kada ta grupa nema ni ovlasti niti autoriteta da nešto proglašava opravdanim za Džihad?
Allah ne voli nered, anarhiju, ne pravdu, nepravedno ubijanje… niti nepravedne vlade, sisteme. Anarhija i nered nisu cilj Džihada, nego su nešto suprotno od njega.

Novo na naslovnoj