Reply To: Odg: Uspostava islamske drzave!!!

#8626
AvatarAnonimno
Gost

Muhamed1 post=3028 wrote: Es-selamu alejkum ve rahmettullah,

Fikh, islamsko pravo, definira četiri vrste džihada: borba oružjem protiv nevjernika i agresora, borba protiv grešnika rukom i zavjetom, borba protiv šejtana i odupiranje čovjeka njegovu zavodjenju i džihad sa samim sobom radi ustrajnosti u činjenju dobrih djela. Borba oružjem definira se kao farzi kifaje (odnosno obaveza ako ga obavi jedna grupa, dok ga ostali nisu dužni obavljati), osim u slučaju kada su muslimani neposredno napadnuti, u kojem borba na Allahovom putu postaje farz ajn (stroga obaveza). Kao uvjete islamskog džihada Fikh navodi: ispravan nijet, da bude pod vodstvom imama (vladara) i njegovom zastavom, da se prethodno izvrše pripreme i da roditelji daju saglasnost za odlazak u džihad. Posljednji uslov nije potreban samo u slučaju ako je ugrožena država, čast muslimana, hilafet (islamsko carstvo) ili kada su muslimani poniženi.

Da vam Allah podari svako dobro

We alejkumusselam we rahmetullah,

Kao uvjete islamskog džihada Fikh navodi: ispravan nijet, da bude pod vodstvom imama (vladara) i njegovom zastavom, da se prethodno izvrše pripreme i da roditelji daju saglasnost za odlazak u džihad. Posljednji uslov nije potreban samo u slučaju ako je ugrožena država, čast muslimana, hilafet (islamsko carstvo) ili kada su muslimani poniženi.

Uvjet ya vo]enje džihada “da bude pod vodstvom imama (vladara) i njegovom zastavom” je batil, neispravan. Obično se danas za njega vežu murdžije, pogotovo saudijske. Tako je za njih bilo džihada u Afganistanu od 1979-1989 protiv Rusa (kada je odgovaralo Amerikancima), da bi potom, džihad u Afganistanu protiv Amera postao strogi haram, jer, naravno ne odgovara Amerikancima. Pa je taj saudijski džihad u stvari džihad u ime Amerike.
Žalosno je vidjeti danas muslimane kako zastupaju ovaj stav uleme porodice Saud. Slijedi fetva:

MOŽE LI BITI DŽIHADA BEZ HALIFE (IMAMA)?
Šejh Nasir bin Hamed el-Fahd

Završavam sa pobijanjem ove šubhe nekim vrlo korisnim riječima šejha ‘AbdurRahmana bin Hasana, unuka imama Muhammed bin ‘AbdulVehhaba en-Nedždija, Allah mu se smilovao, koje se navode u djelu ”Ed-Durer”, a koje je rekao u odgovoru na neke prigovore Ibn Nabhana:

”Treba se reći: U kojoj knjizi i u kojem ajetu postoji dokaz da džihad nije obavezan izuzev sa imamom koji se slijedi?! Ovo je od novotarija u vjeri i zastranjivanje sa puta mu'mina. Dokazi koji negiraju ovo mišljenje su također dobro poznati i spominjani. Od njih je opšte naređenje za vođenje džihada i podsticanje na njega i prijetnja kaznom za njegovo napuštanje.
Uzvišeni Allah je rekao:

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

”A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na Zemlji bi, doista, nered nastao – ali, Allah je dobar prema svim svjetovima.” (El-Bekare, 251)

I rekao je u suri el-Hadždž:

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً

”A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i hramovi, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime.” (El-Hadždž, 40)

Svako ko utemeljuje džihad na Allahovom putu se pokorio Allahu i ispunio ono što je Allah naredio. A istina je da imam neće postati imam, izuzev kroz džihad, a ne – da nema džihada bez imama. Istina je potpuno suprotna onome što si rekao, o čovječe…”

Sve dok on (‘AbdurRahman bin Hasan) nije rekao:
”Tačke pobijanja i dokazi batila (neispravnosti) onoga što si naveo su mnogobrojni u Knjizi i sunnetu, u biografijama, predajama i izjavama ljudi od ‘ilma (znanja) sa argumentima i predajama – one skoro da nisu nepoznate ni maloumnom čovjeku, jer bi čak i on znao priču o Ebu Basiru, kada je on došao kao muhadžir, pa su Kurejšije tražile od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da ga vrati njima, prema uslovima sporazuma koji je bio između njega i njih, potpisanog na Hudejbijji, pa se on (Ebu Basir) odvojio od njih, ubio dva mušrika koja su došla da ga traže. Otišao je ka morskoj obali. Nakon toga je napadao karavane Kurejšija kada bi one dolazile iz Šama. On bi otimao njihov imetak i ubijao ih, tako da je nezavisno vodio džihad protiv njih, bez Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jer su Kurejšije bile u primirju sa njim.

Pa, da li mu je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:
”Ti si pogriješio prilikom ubijanja Kurejšija, jer ste svi vi bili bez imama”?

Allah je vrlo visoko iznad svih nesavršenstava i nedostataka!
Kako samo neznanje šteti onima koji ga posjeduju!
Tražimo utočište kod Allaha od suprotstavljanja istini neznanjem i batilom (neispravnošću).”(”Ed-Durer es-Senijje”, 8. tom, 199. i 200. str.)

Najnoviji članci

Kultura kletve i proklinjanja ashaba i majki vjernika kod šiija

0
Pustimo da sami šijitski autoriteti govore o svom ubjeđenju, ali bez tukje - pretvaranja! Pogledajte pogana ubjeđenja šiizma - idolopokloničke sekte koja se krije iza islama. Šije lažu i potom proklinju najveće svetinje islama.

Pratite nas na Facebooku

5,589LikesLikes