Reply To: Odg: Vjera je savjet

#5858
Anonimno
Neaktivan

Većina nas dovi da nas Allah zaštiti od džehennemske vatre, ali koliko nas se sjeti najgoreg mjesta u Džehenemu a u kome nema vatre već je u njemu nepodnošljiva hladnoća:‏

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Džehennemska vatra se požalila Allahu riječima: “Gospodaru, moji plamenovi pojedoše jedni druge pa mi daj malo oduška, pa joj Allah dozvoli dva oduška, jedan ljeti a drugi zimi, zato, kada osjetite najveću toplotu ljeti, znajte da je to odušak Džehennema, a kada osjetite najveću hladnoću zimi, znajte daje i to odušak Džehennema.” (Muttefekun alejhi)

Poslanik sallallahu alejehi ve sellem je rekao: “U Džehennemu postoji mjesto (zemherir) u kojem će se nevjernici smrzavati od hladnoće.”
Bilježi Ibn Ebi Ed-Dunja preko E'ameša od Mudžahida da je rekao: “U Džehennmu ima i mjesto nesnosne hladnoće (zemherir) u kojem će stanovnici Džehennema pokušavati naći spas od vatre, pa će bježati u to mjesto, a kada dospiju u njega čuće se pucketanje njihovih kostiju od hladnoće u njemu.”

Prenosi Kabus Ibn Ebi Zabjan od svoga oca od Ibn Abasa r.a., da je rekao: “Stanovnici Džehennema će zatražiti da im se ublaži džehennemska vrelina pa će na njih zapuhati hladan vjetar od kojeg će im se kosti lediti pa ćetada zatražiti da im se vrati vrelina.”

Iz gore citiranih predaja se jasno vidi da je u Džehenemu hladnoća veće iskušenje nego toplota i da će oni koji na trenutak uđu u Zehmerir, odmah tražiti povratak u vatru a koja je nesnosna i strašna. Pa ako Allah kaže da je vatra za nas stvorena kao milost: “Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače.” (Al- Vaki'a 73), tada i ovolike snježne padavine, hladnoća i otežan normalan život, treba da nam bude podsjećanje na Zehmerir, a samim time da povećamo naša dobra djela što je uz dovu najbolji recept za čuvanje od džehennema.

Rekao je Abdu-1-Melik b. Umejr: “Prenešeno mi je da će stanovnici Džehennema zamoliti njegove čuvare da ih izvedu iz vatre u drugi dio Džehennema, pa će ih izvesti a tamo će ih zateći nesnosna hladnoća koju neće moći podnijeti i zbog koje će tražiti da se ponovo vrate u Vatru.”

Prenosi Ebu Ne'im sa svojim lancem prenosilaca od Ibn Abasa da Ka'b r.a., rekao: “U Džehennem u postoji takva hladnoća a to je zemherir od koje se meso odvaja od kostiju, stanovnici Džehennema se vatrom utiču od nje.”

Prenosi se da je Ibn Mes'ud r.a., rekao:”Zehmerir je dio džehennemskog azaba (patnje).” Od lkrimeta se prenosi da je rekao: “To je žestoka hladnoća”Prenosi se za Zubejda El-Jarnija daje jedne noći spremajući se za noćni namaz prišao kofi iz koje se abdestio. Želivši otpočeti sa abdestom on gurnu ruku u vodu te je zateče veoma hladnu i ledenu, pritome mu naumpade Zehmerir i on tako s rukom u vodi ostade do zore. U tom stanju ga zateče njegova služavka, koja u čudu upita: “Šta ti se desilo gospodaru pa ne provede noć u namazu kao i obično”? On joj reče: “Teško tebi,sinoć se htjedoh abdestiti ali me je ova ledena voda potsjetila na džehennemski Zehmerir pa sam Allaha mi zaboravio na hladnoću ove vode sve dok ti ne dođe, zaklinjem te da o ovome ne govoriš nikome za moga života” pa se to nije saznalo sve do poslije njegove smrti, Allah mu se smilovao!

El-Hasan je rekao: “Divan li je ovaj svijet za vjernika koji, i uz malo truda na njemu zaradi Džennet, a jadan li je ovaj svijet za nevjernika i licemjera koji noći dangubi u uživanja, pa na njemu zaradi Džehennem!”