Reply To: Odg: Zabluda Mustafe Cerića

#6443
Anonimno
Neaktivan

Sumnjičenje i uhođenje
Rekao je Uzvišeni: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge…” (El-Hudžurat, 12.)

U ovom časnom ajetu naređeno nam je da se klonimo mnogih sumnjičenja i objašnjeno nam da je u tome grijeh, i zabranjeno nam je uhođenje, a uhođenje je istraživanje nedostataka kod ljudi, i to je grijeh koji je produkt sumnjičenja.

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najgori lažan govor. I nemojte istraživati mahane kod drugih i nemojte uhoditi druge, i nemojte zavidjeti jedni drugima, i nemojte mrziti jedni druge, i nemojte okretati leđa jedni drugima, nego budite braća, o Allahovi robovi.” (Bilježi Buhari, br. 6064; Muslim, br. 2563)

Kaže vođa pravovjernih Omer Ibnul-Hattab, radijallahu anhu: “Nemoj prihvatati riječ koja izađe iz usta tvog brata izuzev dobrom, i ti ćeš je naći u naljepšem kontekstu.” (Ovo je spomenuo Ibn Kesir u tefsiru ajeta iz sure El-Hudžurat.)

Kaže Bekr b. Abdullah El-Muzeni, kao što to stoji u njegovoj biografiji u knjizi Tehzibul-tehzib: “Čuvajte se govora koji ako i bude ispravan sa sobom ne donosi nagradu, a ako pogriješite bivate griješni, a to je ružno mišljenje o svojoj braći.”

Kaže Ebu Kulabeh Abdullah b. Zejd El-Džurmi, kao što je prenešeno u knjizi El-Hiljeh od Ibi Ne’ima (2/285): “Ako dopre do tebe nešto o tvom bratu što ti se ne svidi, pokušaj mu svim silama naći opravdanje, a ako ga ipak ne uspiješ opravdati onda reci samom sebe: ‘Možda ipak ima opravdanje za koje ja ne znam.’”