Reply To: Odg: Zabluda Mustafe Cerića

#6428
Anonimno
Neaktivan

AK47 post=597 wrote: Nije nikakvo izvlačenje iz konteksta da je efendija Cerić uzeo Ameriku za prijatelje dok ta ista Amerika uništava Ummet Muhameda SAWS, a Allah SWT je rekao da ko njih uzme za prijatelje – on je kao i oni – to jest kjafir. Šta je ovdje sporno? Pa ovdje nema nikakvog razilaženja.

Bismillah…

Ne bih zaista želio da ovaj moj post bude shvaćen kao branjenje Cerića, jer nije, ali tvoj govor brate ima nedostataka. Ljudi koji ne poznaju tematiku mogu biti zbunjeni. Nije svako prijateljevanje sa kafirima i uzimanje kafira za prijatelja kufr koj iizvodi iz vjere. Zato prilažem ovaj, zlata vrijedan, govor uvaženog šejha Ali el-Hudajra, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz zatvora saudijskog taguta:

”Muvalat (tj. prijateljevanje sa nevjernicima) se dijeli na dvije vrste:

1. Veliki muvalat (Muvalatun kubra), koji se još naziva muvalatun mutleka ili muvalatun uzma, ili et-tevelli vel muzahere.

Ovakva vrsta muvalata izvodi iz vjere i ukoliko se nađe kod vjernika izvodi ga iz vjere. Pod ovaj muvalat spadaju sljedeće četiri stvari:

– Prva stvar: Ljubav kafira zbog njihove vjere. Poput onoga ko voli hinduse, rafidije i druge. Dokaz ovome je hadis Ebu Malika el Ešdžeija kojeg bilježi Muslim:

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى

“Ko kaže la ilahe illallah i zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha, takvome je krv i imetak zabranjen, a njegov obračun je kod Allaha.”

Dokaz su Poslanikove riječi ”i zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha.” Ovo je šart (uslov) sačuvanosti imetka i krvi, da zanijeka (učini kufr) u ono što se obožava mimo Allaha. Ovo je prvi vid kufra a to je ljubav kafira zbog njihove vjere a ko voli vjeru kufra takav je kafir. Poput onoga ko voli sekulariste zato što su oni na sekularizmu, ili onoga ko voli demokrate zato što su na demokratiji, ili voli parlamentarce zato što su oni parlamentarci i nacionaliste zato što su oni nacionalisti. Takvi se smatraju kafirima poput njih. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

”O vi koji vjerujete nemojte jevreje i kršćane uzimati za prijatelje ”

– Druga stvar: Da ih pomaže tj. kafire protiv muslimana. Poput onoga ko pomaže jevreje protiv muslimana u Palestini, ili pomaže Amerikance protiv muslimana u Afganistanu i tome slično. Dokaz ovome je prethodni ajet. A pomaganje je sveobuhvatno ime za svaki vid pomaganja bez obzira bilo to ugledom, imetkom ili činjenicom da čovjek bude vojnik u njihovim redovima i tome slično.

– Treća i četvrta stvar: Muvalat poklapanja i slijeđenja tj. da ih čovjek slijedi i poklapa se sa njihovim kufrom a u to spada i hvaljenje njihova pravca (ubjeđenja) ili smatranje da su na istini. Kao kada bi čovjeku, na primjer bila potrebna pomoć, pa ih pohvali, pa tako pohvali komunizam na primjer, ili želi da laska zapadu pa ih pohvali zbog njihove demokratije… Ovaj kufr se naziva kufr et-tevelli …

2. Muvalatun sugra (Malo prijateljevanje).

Nismo je nazvali malom zato što spada u male grijehe već da bi napravili razliku između njega i velikog (prijateljevanja) tj. između muvalatun kubra i muvalatun sugra. Ono na osnovu čega preciziramo muvalatun sugra jeste da je to svaki postupak koji vodi poštovanju i veličanju kafira pod uslovom da ih mrzi i tekfiri i da ih ne tevelli. Primjeri malog muvalata su: davati im (kafirima) pročelja u medžlisima, praviti im ikram (počast), učiniti ih namjesnicima nad muslimanima i uzdizati ih nad muslimanima, posjećivanje u smislu ćaskanja, uzimanje njih kao namjesnike, vozače, i poslugu u kućama a posebno na arapskom poluotoku, praviti im razmak na putu, otpočinjanje selama, čestitanje njihovih veselja. A pod ovim ciljamo na čestitanje dunjalučkih veselja a što se tiče čestitanja njihovih vjerskih praznika to je kufr jer to ukazuje da si zadovoljan njihovom vjerom. Ovo su neki vidovi malog prijateljevanja (muvalatun sugra), propis onoga ko počini ovaj vid muvalata jeste da je takav učinio veliki grijeh a dokaz tome je negiranje Omera ibn Hattaba, Ebu Musa'u el Ešariju koji je uzeo kršćanina kao knjigovođu (katiba). Omer mu je tada proučio ajet:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

”O vi koji vjerujete nemojte jevreje i kršćane uzimati za prijatelje”

Iz ovoga se izuzimaju sljedeće stvari:

– Posjećivanje ili davanje hedije radi dave. Dokaz tome je hadis kojeg bilježi Buharija od Seida ibn Musejjeba a on od svoga oca da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio svoga amidžu Ebu Taliba da bi ga pozvao u tevhid. Isto tako Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio jevrejskog dječaka koji je prihvatio islam. (Hadis bilježi Ahmed). Isto tako dozvoljeno je u daruri (nuždi) da muslimani uzmu radnike kafire kada ne postoji muslimani koji bi obavili taj posao. Što se tiče nazivanja selama nije dozvoljeno da im nazivaš selam radi dave. Dokaz tome su riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ”Nemojte jevrejima i kršćanima nazivati selam.” A dozvoljeno ti je da im vratis selam a isto tako i rukovanje. Dozvoljeno ti je da kažeš Esselamu ala menittebeal huda – neka je selam na one koji slijede uputu. Dozvoljeno ti je da prvi otpočneš sa ovim riječima, jer se spominje u priči o Musau alejhisselam da mu je rekao vesselamu ala menittebeal huda. A ako ti sekularista ili kršćanin nazovu selam možeš mu uzvratiti riječima ve alejkum. Ali da prvi nazoveš selam to nije dozvoljeno. Isti je slučaj i sa rukovanjem jer je rukovanje praktični selam. Zato se nemoj prvi rukovati ali ako ti on pruži ruku onda mu možeš uzvratiti. A ukoliko u skupu ima muslimana i kafira dozvoljeno ti je da nazoveš selam kojim ćeš ciljati muslimane.”
(Završen citat šejha Ali Hudajra iz njegove knjige El vidžaze fi šerhi usuli es-selase).

Cerić je javno veličao smrt Usame bin Ladena, a ko podrži smrt muslimana sa pola riječi takav je kjafir. Pa šta ovdje nije jasno?

Nemali je broj učenjaka koji su pozvali na borbu protiv šejha Usame bin Ladena, rahimehullah. Ako bi se pozvali na tvoje riječi gore kao dokaz u tekfiru, mnogi od naših učenjaka bi bili u najmanju ruku murdžije, jer nisu protekfirili učenjake koji su pozvali u borbu protiv Bin Ladena i “njegovih ideja”.

Opet naglašavam, nije ovo branjenje Cerića, već pokušaj čuvanja Allahovih granica, za ono što smatram da su Allahove granice. Ako imaš kakav dokaz da nisam u pravu u gore rečenom, ehlen…