Reply To: Ponos ummeta

#15544
Anonimno
Neaktivan

Slazem se sa bratom Muwehhidom oko propisa borbe i ulozi zena u borbama. Da Allah, Subhanehu we Teala, da svako dobro ovim hrabrim sestrama, ali nije na njima da budu na prvim linijama i da na ovaj nacin doprinose ummetu.

Aiša, r.a., prenosi: “Rekla sam Poslaniku, a.s.: ‘Budući da je džihad najvrednije djelo, zašto mi ne idemo u džihad?’ ‘Najbolji džihad je kabul hadž’, odgovorio je Poslanik.” (Buhari)
Ibni Huzejme navodi drugu predaju ovog hadisa u kojoj stoji da je Aiša, r.a., upitala Poslanika, a.s.: “Da li je džihad propisan ženama?” “Njima je naređen džihad u kojem nema borbe, a to je hadž i umra”, odgovorio je Poslanik, a.s.