Reply To: Posljednja poruka | Šejh Enwer el Awlaki | SalafiMedia Balkan

#15663
Anonimno
Neaktivan

DrKavgic post=10883 wrote:

…dakle , ako Al Kaida pruza pomoc mudzahidima, najboljim sinovima ummeta , zar im to nije DOBROBIT KOJI JE URADILA ZA UMMET ?
ali ipak u ovoj recenici ranije citiranoj drkavgic je razdvojio pomoc mudzahidima , od dobrobiti ummeta , i ja se pitam sa kojom logikom je to uradio?… ali ipak u ovoj recenici ranije citiranoj drkavgic je razdvojio pomoc mudzahidima , od dobrobiti ummeta , i ja se pitam sa kojom logikom je to uradio ?

Cijenjeni brate, vidim da ti nije jasno šta znači ili na šta upućuje džihad. Ali nije to greška, svi mi stičemo znanje i nadgrađujemo ga na osnovu dokaza.

Džihad je žrtvovanje na Allahovom putu, a ne na putu ummeta. Džihad se vrši za i radi Allaha a ne za i radi umemta tako da ti je analogija koju provlačiš netačna.
الجهاد في سبيل الله

Tuti post=10817 wrote: Takođe , pozvao me je da otvaram neke teme , u vezi jako krupnog pitanja , Serijata, sto javno i odbijam jer smatram da nemam znanja da pocnem , i da predvodim jednu takvu temu , ponajmanje da pricam o Serijatskim dokazima, … dakle odbijam iz razloga neznanja , i ne smatram to sramotom, ucim insAllah naucicu …. do tada sklon sam tome da slijedim ucenije od sebe , da prihvatam njihova objasnjenja, dokaze , da ih slijedim u tome ( samo se nadam da se nece naci neko ko ce od ovoga poceti novu diskusiju, pa mi mjeriti svako slovo, i zarez, pa bih cijenio da iz ovih recenica uzimate sustinu , a ne da izjavu stavljate na vagu)[/u

Slažem se da su šerijat i fik složene teme i da od nas postoje učevniji ljudi koji o tome mogu razgovarati. Pošto smo se rasplijenuli u raznim pravcima, sugerisao sam da ne proširuješ ovu temu već da otvoriš onu o šerijatu kao posebnu. Primijetio sam da si pokazao za nju veliko interesovanje jer si izrazio određeno mišljenje. Nisam rekao da si kompetentan ni ti, ni ja da šta tumačimo (dati mišljenje nije isto što i vršit interpretaciju šerijata).

Tuti post=10817 wrote: dakle , ako Al Kaida pruza pomoc mudzahidima, najboljim sinovima ummeta , zar im to nije DOBROBIT KOJI JE URADILA ZA UMMET ?
ali ipak u ovoj recenici ranije citiranoj drkavgic je razdvojio pomoc mudzahidima , od dobrobiti ummeta , i ja se pitam sa kojom logikom je to uradio ?.

Upravo tako.Nisu dozvoljene metode koje Al Kaida koristi. Korištenje samoubistava i uzimanje talaca da bi se došlo do cilja je protivno Allahovim riječima i Sunnetu. Samoubistva nemaju mjesta u Islamu. Samožrtvovanje, kako to Al Kaida zove, je kad probaš uništiti neprijatelja a da ne ideš svjesno u samouništenje. Jasno je da samoubice nose eksploziv na prisma samo s jednim ciljem i da unaprijed znaju da je to bezizlazna situacija. To nije šehiđenje. To samo dovodi da se mržnja i netrpeljivost prema muslimanima poveća kod taugta, a htio ti to ili ne, valja naći načina da se nekako pored njih živi. Kao dokaz navodim samo dva citata iz časnog Kur'ana da je korštenje samoubistva nedozvoljeno, a ima još puno dokaza na ovu temu:

“I ne ubijajte sami sebe, Allah je doista prema vama milostiv. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi, Mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko” (En-Nisa’, 29-30), i kaže: “I sami sebe u propast ne bacajte” (El-Bekare, 195)

Da Allahovom pomoći pokušam odgovoriti ovom špijunu-munafiku:

Kao dokaz navodim samo dva citata iz časnog Kur'ana da je korštenje samoubistva nedozvoljeno, a ima još puno dokaza na ovu temu:

“I ne ubijajte sami sebe, Allah je doista prema vama milostiv. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi, Mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko” (En-Nisa’, 29-30), i kaže: “I sami sebe u propast ne bacajte” (El-Bekare, 195)

Da vidimo ko je bolje razumio ove ajete, Kavgić ili Omer radijallahu anhu:

Hišam Ibn-Amir el-Ensarij, radijallahu anhu, je sam navalio na mnogobrojnog neprijatelja pa su neki ljudi rekli: “Bacio se svojim rukama u propast.” Omer Ibnul-Hattab i Ebu-Hurejre su opovrgli tu optužbu i proučili riječi Uzvišenog:

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد

“Ima ljudi koji se žrtvuju u težnji za zadovoljstvom Allahovim. A Allah je milostiv robovima Svojim.” (Bekara, 207) Predaja se može naći u “Musanefu”, Ibn Ebi-Šejbe, 5/303,332, i “Sunenu” od Bejhekija, 9/46.

Seleme Ibnul-Ekva, Ahrem i Ebu-Katade su sami navalili na Ujejna Ibn-Hisna i ljude koji su bili sa njim. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je pohvalio rekavši o Selemi: “Naša najbolja pješadija je bio Seleme.” Hadis je muttefekun alejhi.

Ibn-Nehas kaže: “U hadisu je dokaz da pojedinac može sam navaliti na mnogobrojnog neprijatelja, pa makar mislio da će biti ubijen, ako je iskren u traženju šehadeta kao što je uradio Seleme i Ibnul-Ahrem el-Esedi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih nije ukorio niti je ashabima zabranio takav postupak. Šta više hadis ukazuje da je tako nešto poželjno jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio Selemu i Ebu-Katadu pored toga što je svako od njih sam navalio na neprijatelja i nije čekao da mu se muslimani priključe.” (“Mešariul ešvak”, 1/540)

Ako bi Munafik uzviknuo: Jeste ali u ovom slučaju si ubijen od strane nevjernika (kada sam navališ na njih) a u slučaju samožrtvujućih napada sam sebe ubijaš odgovaramo: U šerijatu je pritvrđeno da je propis uzročnika propasti duše i onoga ko saučestvuje u tome poput propisa osobe koja direktno ubije dušu (nema razlike u propisu onoga koji prouzrokuje svoje ubistvo, onoga ko saučestvuje u svom ubistvu – kao što je na primjer slučaj mladića koji je poučio kralja kako da ga ubije itd – i onoga koji direktno ubije sebe poput osobe koja radi šehidsku akciju)

Detaljnije Munafik može pročitati na:

http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/sehidske-akcije-samoubilacke-akcije-u-svjetlu-serijata.html
http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/sehidske-akcije-samoubilacke-akcije-sehidi-ili-samoubice.html

Munafik zna za ove linkove, ali njegov posao nije da čita istinu, niti da je prihvati.

Što se tiče uzimana talaca,greška je mudžahida što nikako ne konsultuju munafike, da im ovi iz udobnih domova kažu šta je dozvoljeno a šta nije.