Reply To: Posljednja poruka | Šejh Enwer el Awlaki | SalafiMedia Balkan

#15711
Anonimno
Neaktivan

Dzuzdzan post=10892 wrote:

Da Allahovom pomoći pokušam odgovoriti ovom špijunu-munafiku:

“Ima ljudi koji se žrtvuju u težnji za zadovoljstvom Allahovim. A Allah je milostiv robovima Svojim.” (Bekara, 207) Predaja se može naći u “Musanefu”, Ibn Ebi-Šejbe, 5/303,332, i “Sunenu” od Bejhekija, 9/46.

Seleme Ibnul-Ekva, Ahrem i Ebu-Katade su sami navalili na Ujejna Ibn-Hisna i ljude koji su bili sa njim. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je pohvalio rekavši o Selemi: “Naša najbolja pješadija je bio Seleme.” Hadis je muttefekun alejhi.

Ibn-Nehas kaže: “U hadisu je dokaz da pojedinac može sam navaliti na mnogobrojnog neprijatelja, pa makar mislio da će biti ubijen, ako je iskren u traženju šehadeta kao što je uradio Seleme i Ibnul-Ahrem el-Esedi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih nije ukorio niti je ashabima zabranio takav postupak. Šta više hadis ukazuje da je tako nešto poželjno jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio Selemu i Ebu-Katadu pored toga što je svako od njih sam navalio na neprijatelja i nije čekao da mu se muslimani priključe.” (“Mešariul ešvak”, 1/540)

Ako bi Munafik uzviknuo: Jeste ali u ovom slučaju si ubijen od strane nevjernika (kada sam navališ na njih) a u slučaju samožrtvujućih napada sam sebe ubijaš odgovaramo: U šerijatu je pritvrđeno da je propis uzročnika propasti duše i onoga ko saučestvuje u tome poput propisa osobe koja direktno ubije dušu (nema razlike u propisu onoga koji prouzrokuje svoje ubistvo, onoga ko saučestvuje u svom ubistvu – kao što je na primjer slučaj mladića koji je poučio kralja kako da ga ubije itd – i onoga koji direktno ubije sebe poput osobe koja radi šehidsku akciju)

Detaljnije Munafik može pročitati na:

Munafik zna za ove linkove, ali njegov posao nije da čita istinu, niti da je prihvati.

Što se tiče uzimana talaca,greška je mudžahida što nikako ne konsultuju munafike, da im ovi iz udobnih domova kažu šta je dozvoljeno a šta nije.

Što se tiče samožrtvovanja, već sam rekao. Jedno je “[/u][/b]pa makar mislio da će biti ubijen[/u][/b]” a drugo je kad poneseš eksploziv na prsima i znaš da nemaš drugog izlaza. To je samoubistvo. Kod nas postoji jedna poslovica koja kaže da nije isto mislit i cvijeće brat. Dakle, ako misliš da ćeš biti ubijen, a postoji makar i mala šansa da ćeš preživjet, a to radiš s ciljem da naneseš štetu neprijatelju, to je upravo ovo što je Omer r. a. nazvao i objasnio kao samožrtvovanje.

Na temu ove zloupotrebe termina “munafik”, pročitaj malo iste ajete koje sam ponudio Šebabu.

Osim toga, Abdullah b. Mes'ud, r.a., prenosi: „ Sjedili smo sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., kada je jedan čovjek napustio društvo, nakon čega je drugi čovjek počeo o njemu loše govoriti, pa mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „ Iščačkaj prostor pored svojih zuba!
“ Čovjek iznenađeno upita: „Zašto ?! Nisam jeo nikakvo meso !“
„ Jeo si meso brata svoga !“ – odgovori mu Poslanik, s.a.v.s.

Pošto tebi očito treba malo više dokaza da promijeniš ahlak, želio bih te uputiti na ono što sam maloprije čitao pod drugom temom. Kao što brat Tevdžir, Allah ga nagradio, reče na temu “Za ne povjerovat doklen su u stanju da napadaju subhanAllah”, posting br. 10897:
“Nema tog čovjeka, koji ponizi muslimana na javnome mjestu, oskrnavljajući njegovu svetost i oštećujući njegovu čast, a da ga Allah neće poniziti onda kada bude želio Njegovu pomoć. Nema ni jednog čovjeka koji pomogne muslimana na mjestu gdje se skrnavi njegova čast i ruši njegova svetost – a da ga Allah ne pomogne onda kada bude želio Njegovu pomoć.“ (Ebu Davud, 4/271; Ahmed, 4/30; hasen)
…DA LI JE MOGUCE DA RIJECI ALLAHOVA POSLANIKA NE OSTAVLJAJU TRAGA U VASEM RAZUMU I VASIM SRCIMA…