Reply To: Praktični vodič za zaštitu identiteta na internetu

#16750
Anonimno
Neaktivan

ZmajOdBosne post=12022 wrote: Prvi islamski programi za enkriptovanje i dekriptovanje podataka i komunikacije preko interneta

:barek:

Ovo kodiranje i zaštita su zaista nešto od čega se možemo okoristiti. To je bolje nego da neko provali u kompjuter pa da pokupi sve o nama što imamo. Čujemo o tome kako su provalili u visokozaštićene državne kompjutere i sisteme, a kamo li da ne provale u naše jednostavne kućne mreže i kompjutere.
Lično ne pišem i ne pohranjujem na kompjuteru ništa što me može kompromitovati kao ličnost i ukaljati čast, ali zašto ne iskoristiti dostignuća moderne tehnologije kad već postoje. To nije haram bez obzira što je „zapadni“ izum.

Allah s.v.t. nam jasnu poruku šalje da treba da jedni druge upoznajemo i sve dok smo na Allahovom putu. Korištenje ovih zaštitnih mjera koje je brat ZmajOdBosne s nama podijelio su način naše zaštite, zaštite identiteta, a omogućavaju nam da ostanemo na putu upoznavanja: „O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (prijevod Kur’ana, sura 49, ajet 13)