Reply To: PROGLAS ULEME UMMETA O DŽIHADU U SIRIJI

#17090
Anonimno
Neaktivan

ummhanuma: Treba se sagledati ko su bili učitelji te uleme koju spominjete, odakle su stekli znanje, koje hadise su proučavali, koju su školu završili (gdje su studirali).

U nekim slučajevima ne može se čovjek osloniti na to od koga su znanje sticali, koje su škole završili, itd, jer pokazalo se da su neki mada smatrani učenima, da tako kažem ‘pali’ na nekim stvarima, da se insan ne može načuditi, a ima i onih koje do jučer nismo baš smatrali učenim pa nas iznenade. Bitno je da na današnje stanje dunjaluka i probleme ummeta odgovaraju u skladu sa Kur'anom i Sunnetom, a ne u skladu sa onim što odgovara njima ili njihovim vladarima. Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala, kaže: „Onaj ko govori istinu i biva pohvaljen od svih kategorija ljudi, takav je od istinskih učenjaka.” (Medžmu'ul-fetava, 11/43)