Reply To: Propis o ženi koja primi islam, a njen muž je još uvijek nevjernik

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko pravo – fikh Propis o ženi koja primi islam, a njen muž je još uvijek nevjernik Reply To: Propis o ženi koja primi islam, a njen muž je još uvijek nevjernik

#16674
AvatarAnonimno
Neaktivan

sandzakmuslim post=11960 wrote: Ima jedan hadis koji pokušavam naći gdje je Verovesnika savt uzeo dečaka za ruku prilikom razvoda roditelja i postavio ga između roditelja da podigne ruku onog s kojim želi da bude. Dečak je izabrao oca. Pokušaću naći ovaj hadis ali možda sam ga i čuo, ne znam, bilo je davno.

ISPRIČAO NAM JE Ibrahim b. Musa er-Razi, kog je obavijestio Isa, prenijevši od Abdulhamida b. Džafera, on od svog oca, a ovaj od njegovog djeda Rafia b. Sinana: “On je primio islam, a njegova žena je odbila. Došla je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi we sellem, i rekla: ‘Meni pripada moja kćerka.’ – koja bijaše odbijena od dojenja ili slično tome. Rafia reče: ‘Moja kćerka pripada meni.’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, njemu reče: ‘Sjedi ti na (ovu) stranu’, a njoj reče: ‘Ti sjedi na tu stranu.’, a djevočicu stavi između njih, a onda im reče: ‘Zovite je.’ Djevojčica pođe prema majci, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, reče: ‘Allahu, uputi je.’, i ona ode ocu, koji je uze k sebi.” (Sunen Ebu Davuda 2244 hadis, i ovaj hadis takođe bilježi i En Nesai u sunenu)

Najnoviji članci

Pokuđeno je da onaj koji traži dozvolu za ulazak na pitanje:...

0
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: "Otišao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, povodom duga koji je imao moj otac te sam mu...
Enciklopedija zabrana u islamu

Zabranjeno je tražiti vlast

Pratite nas na Facebooku

5,582LikesLikes