Reply To: Re: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Re: Izreke selefa

#13599
Avatar
Anonimno


Imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah,je rekao: “Ljudi na dunjaluku pate onoliko koliko su opsjednuti njime.”