Reply To: Re: Uspostava islamske drzave!!!

Nova naslovna forums ISLAM Džihad Uspostava islamske drzave!!! Reply To: Re: Uspostava islamske drzave!!!

#13381
AvatarAnonimno
Neaktivan

Sredina u kojoj živimo

“Da li mi živimo u islamskoj državi ?”(Autor ovog djela, Abdulselam Ferdz, je iz Egipta op.p.). Da bi se jedna sredina mogla zvati islamskom uslov je da u njoj vladaju islamski zakoni. Imam Ebu Hanife r.a. je izdao fetvu da se darulislam (islamska sredina ) pretvara u darulkufr (neislamsku sredinu) ako se ispune tri uvjeta/sarta:
1.) Da u toj sredini prevladavaju neislamski zakoni.
2.) Da muslimani nemaju punu sigurnost.
3.) Da ta država graniči sa ne muslimanskom državom, tako da postoji stalna opasnost s te strane po sigurnost i bezbjednost muslimana.

Ebu Hanifini učenici imam Muhammed i Ebu Jusuf su također potvrdili ispravnost fetve da se jedna sredina može zvati islamskom ili ne islamskom zavisno od zakona koji vladaju u toj sredini. Ako se u jednoj državi primjenjuje islamski zakon, onda tu državu nazivamo DARULISLAM (islamska država), a ako ne vladaju islamski zakoni u jednoj sredini, pa makar svi stanovnici bili muslimani, ta sredina se naziva DARULKUFR (ateistička država) /Bedaiu Sanai'od Kasanija/

Sejhulislam Ibn Tejmijje r.a. u svom djelu “Fetve” u četvrtom tomu, poglavlje idžtihad, kada je upitan o gradu Merdinu, u kome se sudilo po islamskim zakonima, pa su poslije vlast uzeli ljudi koji su postavili ne islamske zakone; da li to mjesto spada u darulharb ili darulislam? Odgovorio je da se ne može kategorički reći da je to mjesto spada u darulharb ili darulislam, nego da to mjesto spada u treću kategoriju gdje se sa muslimanima postupa prema islamskim propisima a prema drugima po njihovim propisima ako bude postojala mogućnost.

Vidimo iz ovih mišljenja islamskih velikana kakav tretman zauzima ono mjesto koje nije pod kontrolom i vladavinom islamskih zakona. Šta je sa današnjim muslimanskim državama, gdje se vlada po uvezenim stranim sistemima i zakonima, iako su većina stanovništva muslimani?!

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,598LikesLikes