Reply To: Roditelji mi brane udaju a tjeraju me na skolovanje – Nusret Imamovic

#15774
Anonimno
Neaktivan

Saburi post=11002 wrote: Trebamo slušati majku i babu jer se poslušnost prema roditeljima u Kur'anu navodi na drogm mjestu.Prva je poslušnost prema Allahu Subhanehu ve Te'alla. Allah poručuje:„A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate , izuzev Njega, a roditeljima – dobročinstvo.Ako jedno od njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost, tad im ne reci:„Uf!“ i ne grdi ih i reci im riječ plemenitu. I spusti im krilo poniznosti iz milosti, i reci:„Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao što su me odgajali (dok) sam bio mali.“(Al'Isra,23,24) U hadisu Poslanik salahu'alejhi ve selleme je rekao:„Ako Allah hoće, On odgodi sve kazne do Sudnjega dana, osim nepokornosti roditeljima, kaznu za ovaj grijeh Allah dželešanuhu ubrza još na ovom svijetu, prije smrti griješnika.“ (Buharija)
Možda je malo previše očekivanja od ženskog svijeta ali iz mog iskustva sa mojom kćerkom nije loše da dobiju neko obrazovanje.Moja kćerka je imala problema u braku i razvela se.bila je prinuđena raditi a da nije imala diplomu ne bi se mogla zaposliti.Od bivšeg hairlije nije bilo nikakva hajra a nema ga nisad.Neću duljit o njemu jer se tu rasplamsam.S uputom od dragoga nam Allaha i nas roditelja(a naša uputa dolazi puno prije odlaska na fakultet dok ne bude kasno) treba im se omogućiti neka vrsta obrazovanja da ne bi ostale na cesti.Danas sa srednjom školom ni muška a pogotovo ženska djeca ne mogu ništa postići. Časni Kur’an nas obavezuje da učimo. “Zar su isti oni koji znaju I oni koji ne znaju?” (Az’Zumar,9).

Saburi uz svo dužno poštovanje moram istaći da ovdje nisi shvatio ispravno neke stvari.
Prvo koristiš se ajetima koji su općeniti da bi dokazao svoje mišljenje u slučaju pojedinca…
Poslušnost roditeljima jeste, ali u halal stvarima! Nema poslušnosti roditeljima u grijesima.
Danas je ženi školovanje haram jer to za sobom povlači otkrivanje (nepropisno oblačenje), ne obavljanje namaza, miješanje sa muškarcima, gubljenju stida… itd. dok joj školovanje nije vadžib (fard). žena je ostavila zbog škole pomenute vadžibe i upustila se u pomenute grijehe da bi se ona “obrazovala”. Zbog toga je svakoj ženi koja je upala u ovakvu situaciju školovanje HARAM!
i onda tu nema pokornosti čak ni roditeljima, jer je Allahov hator najpreči!
sa druge strane…
ženino nije da radi i da zarađuje, nego je to uloga njenog muža, a ako nema muža onda uloga njenog staratelja!
žalosno je to što naše muslimanke oponašaju kafirke pa su se zaposlile prodavajući Allahov hator za sitnu korist i ne oslanjajući se na svoga Gospodara da im da izlaz iz teške situacije!

Allaha molim da uputi naše muslimanke i da im pokaže pravi put!

kome nije jasno ovo što sam ja rekao, evo neka mu objasni šejh Bekr Abdullah Ebu Zejd, osim ako neki bošnjo smatra da je dalekovidniji i upućeniji od pomenutog šejha, onda takav neka i ne gleda u objašnjenje, jer njemu nema objašnjenja!
objašnjenje:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:wEV6XfBU1wEJ:www.islamhouse.com/files/bs/ih_books/Cuvanje_cednosti.pdf+&hl=hr&gl=ba&pid=bl&srcid=ADGEESgG79uCCi2hYfSks1qltYufZaZjltsKVK6IBjd2LrhkWZBGb0bqmFdCXKuAIdyrl3eZuQpzfYreoiEGZ6TuRJOBwa05Gxf6u7pA9vk2PSw6Ww61ajFYrip32F7y5Nqx5XdcuwRJ&sig=AHIEtbR8YffY9m0iyI9WNaxq7TTwje0YgQ

saburi kažeš: “Časni Kur’an nas obavezuje da učimo. “Zar su isti oni koji znaju I oni koji ne znaju?” (Az’Zumar,9)”
moram ti reći da si ovo protumačio po svom nahođenju, a to je haram u Allahovoj vjeri da tumačiš Kur'an bez znanja!
Ovdje se sigurno ne misli na znanje “fakultet” ili neko kafirsko obrazovanje!
Kada pričamo o znanju i obrazovanju, misli se na islamsko znanje i obrazovanje, jer je Allah objasnio sve putem svoje objave.
tako da nije ostalo ništa a da Allah nije dao uputu i objašnjenje za tu stvar.
I muliman nikada nije spao na kafira da ga on “obrazuje” kako bi bio obrazovan.
Nego je islamsko znanje to koje insana obrazuje!
a kod kafira samo možeš naučiti da budeš pismen.
a pismenost i obrazovanje dva različita pojma!
prema tome, nemoj biti saburi od onih koji ovo ne znaju!
Allaha molim da uputi nas na pravi put!