Reply To: "Šerijatske patrole" oduzimaju alkohol po Londonu

#15029

Anonimno

‘Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, – Allah upućuje na pravi put onoga koga On hoće’. (El-Kasas, 56.)

Lijepo je da se upozorava na haram, da se utječu u činjenju dobra, ali ovakvim pristupom nikome neće koristiti. To što su nekome oduzeli alkohol na ulici, neće promijeniti nečije razmišljanje o haramu, niti će učiniti da se zainteresuje za islam. Drugačiji pristup bi donio mnogo bolje rezultate, te bi neko od prolaznika možda sutra prešao na islam. Mladi često misle da silom mogu da postignu više nego lijepom riječju.

Novo na naslovnoj