Reply To: Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto)

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Vijesti i aktuelnosti Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto) Reply To: Situacija u Siriji (vijesti, tekstovi, video, foto)

#16592
Avatar
Anonimno

sandzakmuslim post=11876 wrote:
Kako je moguće razumeti ubijanje zarobljenika ako postoji ajet u kojem nam je data uputa da ih se posle borbi oslobodi ili da se razmene?

Brate sandzakmuslim, lijepo je kada pitaš da ti se objasni… Allah da ti znanje poveća!
nećemo mnogo duljiti oko ovoga…
prije svega moraš da uzimaš u obzir kada se pozivaš na Kur'anske ajete o tome kada su objavljeni ti ajeti i kojim povodom. zato što ima derogiranih ajeta, pa da nebi iz neznanja dokazivao derogiranim ajetima ono što nije istina.
ono brate što je od poslednjih objavljenih sura jeste sura Et Tewbe. Uzvišeni Allah kaže u suri Et Tewbe u 5 ajetu sledeće: Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.
Zar ti ovo nije dovoljan dokaz o dozvoljenosti postupka naše braće mudzahida koji izvode na priloženom snimku?

Novo na sajtu

Borba na Allahovom putu

Zabranjeno je zapostavljanje i priželjkivanje borbe

Strogo je zabranjeno zapostavljanje borbe na Allahovom putu Svevišnji Allah kaže: "O vjernici, zašto ste oklijevali kad vam je bilo rečeno: 'Krenite u borbu na...
islamska historija

Bitka na Hunejnu

ahmadija

Sekta kadijanija (ahmedija)