Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15861
Anonimno
Neaktivan

Pravilo je da ko počini djelo velikog kufra postaje nevjernik osim ako za spuštanje propisa nevjerstva nad njim postoji šerijatski valjana prepreka. Pogledaj riječi šejha Ulvana koje si postirao: “Neće se svaka osoba koja počini djelo nevjerstva proglasiti nevjernikom”… što znači da da šejh govori o određenim osobama nad kojima se neće spustiti propis. Ti si dragi brate izokrenuo shvatanje pravila pa je kod tebe sada pravilo da je osnova da onaj ko počini kufr nije kafir a ne suprotno tj osnova je da je takav postao nevjernik osim ako za to postoji prepreka.

Ali bilo kako bilo, vidim da se slažeš sa nama da je ostavljanje namaza veliki kufr, reci nam šta je onda prepreka pa da ostavljač namaza na našim prostorima ne bude nevjernik?

– Da li je prepreka neznanje? Ko to na našim prostorima ne zna da se treba klanjat?

– Da li je prepreka tevil? Neznam koji bi se tevil ovdje mogao uzeti u obzir

– Da li je to prisila? Ovdje se sigurno slažemo da nije

Šta je dakle brate prepreka koju ti vidiš pa da se počinioc velikog kufra (ostavljač namaza u ovom slučaju) opravdava?

Što se tiče tvojih riječi da ostavljač namaza nije poput onoga ko čini širk Allahu, ako ciljaš da je kufr ovog drugog veći od kufra prvog onda si u pravu, ali ostaje opet da su i jedan i drugi u kufru samo je kufr jednog veći a kufr drugog manji. Nije isti kufr onoga ko psuje Allaha i onoga ko ostavlja namaz. Kufr prvog je veći ali obadvojica su u kufru i kufr ih obuhvata. Barekellahu fik.