Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Tekfirenje ostavljača namaza? Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15835
Avatar
Anonimno

Imam Ali r.a. je upitan o sekti koja se borila protiv njega (Haridzije-op.prev.) jesu li kafiri pa je odgovorio:”Ne,oni su od kufra pobjegli”. Upitan je :”Jesu li licemjeri”?Odgovorio je:”Ne,munafici sasvim malo Allaha spominju,a oni Allaha puno pominju”.Pa je upitan:”Sta su oni onda?” Rekao je:”Ljudi sto ih je zadesila smutnja pa su oslijepili,ogluhli i zanijemeli”.