Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Tekfirenje ostavljača namaza? Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15905
Avatar
Anonimno

SJENKO ŠEHADETA
Ne znam zašto braniš stav učenjaka a zanemaruješ hadise Muhameda a.s
Ne znam da li su braća navela ovaj hadis ali evo navest ću ga ja:
Prenosi se od Ibn Burejda da je Muhamed a.s reako: ]Sporazum koji je postignut između nas i njih namaz je pa ko ga bude IZOSTAVLJAO nevjernik je. (hadis prenosi Ahmed i autori Sunena)[

Prvi put sam vidjeo video sejha Usejmina i odmah sam osjetio iskrenost u njemu i isprano shvaćanje vjere.

Postoji 5 grupa ljudi: nevjernici, (licemjeri), muslimani nevjernici, muslimani vjernici-griješnici, muslimani vjernici-iskreni.

Musliman po imenu ne može biti musliman-griješnik nego samo musliman-nevjernik ili musliman-vjernik i dr.

Ako neko opsorava onda neka kaže koja je razlika između muslimana griješnika i muslimana-vjernika griješnika?

A da bi bio musliman-vjernik moraš ispunjavati imanske i islamske šartove. Pokoravati se Allahu i njegovom polsaniku Muhmamedu a.s.

Ja ne mogu prihvatiti nikako stavove učenjaka koji idu ka tome da onaj ko neklanja da je griješnik. To je laž na Allaha dz.s i Muhameda a.s.