Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15896
Anonimno
Neaktivan

Esselamu alejkum,

Samo da kažem da se u potpunosti slažem sa bratom koji je kao dokaze naveo ajete iz Kurana u pogledu Sekara i dr., te sa ostalom braćom koja slijede stav ashaba po pitanju namaza.

Što kaže jedan brat uvijek moramo da svoje mišljenje temeljimo na Časnom Kuranu i Sunnetu i sva mišljenje učenjaka koja se zasnivaju na ova dva esencijalna izvora se mogu prihvaitti. Imam Ahmed r.a je zauzeo ispravan stav za razliku od ostalih koji u suštinu pitanjau nose svoje konstrukcije i neutemeljenosti.

Ja prvi hoću da znam ko je musliman i koja je razlika između muslimana-vjernika i muslimana samo po imenu.

Nemojte zaboraviti braćo na hadis Muhameda a.s vezano za Sudnji dan kad munafici neće moći pasti na sedzdu a svi iskreni vjernici će moći pasti. U tom hadisu vidimo suštinu i snagu namaza.

Kaže Allah dz.s: POKORAVAJTE SE ALLAHU DZ.S I MUHAMEDU A.S I NENIŠTITE SVOJA DJELA.
MIšljenja učenjaka treba samo uzimati ako se slažu sa KURANOM I SUNNETOM.

(na kraju će ispast da će neklanjačii, nepostači, bludnici itd. na osnovu jednog šehadeta ući u Dzennet nakon što su boravili u vatri)
Ako je to tako kako da onda posmatram strašne prijetnje u Časnom Kuranu.