Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15868
Anonimno
Neaktivan

Brate @Sjenka Šehadeta mislim da si nas možda pogrešno shvatio. Mi ne kažemo da je uvijek u svakom vremenu i svakom mjestu onaj ko ostavi namaz postao nevjernik. Postoje vremena i situacije u kojima će ostavljač namaza biti opravdan poput vremene koje se spominje u hadisu Huzejfe: „Islam će nestajati kao što nestaju tragovi na odjeći, tako da se neće znati šta je post ni namaz, ni obredi ni sadaka. I biće uzdignuta Allahova Knjiga u jednoj noći tako da na zemlji neće ostati ni jedan ajet od njega. Ostaće skupina ljudi, starac i starica koji će govoriti: Zatekli smo naše pretke na ovoj riječi: ‘La ilahe illallah’, pa je i mi izgovaramo. Sile (ime jednog od Tabi'ina) je tada upitao Huzejfu: A šta će im koristiti la ilahe illallah, kad oni ne znaju šta je namaz, niti post, niti obredi niti sadaka? Huzejfe je okrenuo glavu od njega pa je ovaj to ponovio tri puta te mu Huzejfe tada reče: O Sile, spaseći ih od vatre.” (Hadis bilježi Ibn Madže, Hakim u svom Mustedreku a Ibn Hadžer, šejh Albani i drugi su ga ocijenili vjeodostojnim).

Vidimo da su pomenuti ljudi u hadisu bili opravdani ostavljanjem namaza ali je njihovo neznanje u ovom slučaju opravdano.

A sada nam reci brate koje je to opravdanje radi kojeg na našim prostorima, a posebno po gradovima, ne možemo reći za svakog ko je ostavio namaz da je postao nevjernik. Reci čime bi ga mogli opravdati, jer tako mi Allaha meni (a inšallah i svoj braći ovdje) je draže da nekom nađemo šerijatski valjano opravdanje pa da on bude musliman nego li da ga protekfirimo.

Mi smo pogledali prepreke i vidjeli sljedeće:

da ostavljača namaza na našem prostorima ne možemo opravdati neznanjem jer ko je taj koji ne zna da se u najmanju ruku treba klanjat. šta više kršćani na našim prostotima znaju da je muslimanima namaz obavezan.

da ostavljača namaza nemožemo opravdati tevilom, jer se tevilom opravdava onaj ko pogrešno protumači šerijatski tekst. Pa na koji se to šerijatski tekst ostavljač namaza na našim prostorima oslonio i pogrešno shvatio da bi ga opravdali.

da ostavljača namaza ne možemo opravdati prisilom i ovdje se sigurno slažemo.

Zato još jednom postavljam pitanje tebi brate @Sjenka šehadeta da nam kažeš koje opravdanje ti vidiš kod onoga ko ostavi namaz na našim prostorima radi kojeg bi ga opravdali. Allah ti dao svako dobro.