Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Tekfirenje ostavljača namaza? Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15844
Avatar
Anonimno

Nikako, Allah najbolj zna šta je ispravno. Mi znamo samo da je mišljenje podeljeno, al kad neko tvrdi da ne postoji razilaženje i da su Poslanik s.a.w.s.,ashabi i cela ulema na stavu da ostavljanje namaza izvodi iz vjere… šta reči o tome?

Uvaženi šejh Sulejman b. Nasir el-Ulvan, hafizehullah, rekao je:
“Neka se zna, da musliman može reći ili počiniti djelo, na koje Kur’an, sunnet i konsenzus učenjaka prvih generacija upućuju da je od djela nevjerstva i da je odmetništvo od islama, ali islamski učenjaci nisu smatrali usko povezanim ubjeđenje da je dotično djelo nevjerstvo i proglašavanje osobe koja ga čini nevjernikom.
Neće se svaka osoba koja počini djelo nevjerstva proglasiti nevjernikom, jer određeni govor ili djelo mogu biti nevjerstvo ali se neće reći da je onaj koji to kaže ili uradi nevjernik dok se ne ispune uslovi i otklone zapreke.
Može se desiti da je čovjek tek ušao u islam i da radi djelo nevjerstva a nije sa time upoznat, pa kada mu se pojasni odmah se povrati. Može se desiti da nešto negira iz pogrešnog shvatanja i tumačenja i sl. od prepreka pri proglašavanju nekoga nevjernikom.

Novo na sajtu