Reply To: TERORIZAM: STRAVICAN NAPAD NA POKRIVENU DJEVOJKU U LONDONU

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Vijesti i aktuelnosti TERORIZAM: STRAVICAN NAPAD NA POKRIVENU DJEVOJKU U LONDONU Reply To: TERORIZAM: STRAVICAN NAPAD NA POKRIVENU DJEVOJKU U LONDONU

#15127

Anonimno

I treba da bude isprepadan i da trune u ćeliji kad može ovako nešto kukavički da uradi. Sreća da je ova sestra preživjela, Allah joj se smilovao.

‘Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitinika ni pomagača.’ (Al Ankabut 22)

Novo na naslovnoj