Reply To: UPOZORENJE NA DVIJE VRSTE UČENJAKA

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno UPOZORENJE NA DVIJE VRSTE UČENJAKA Reply To: UPOZORENJE NA DVIJE VRSTE UČENJAKA

#16106

Anonimno

Od Muaza radijAllahu anh,da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao:”Najgori ljudi(moga ummeta) su pokvareni učenjaci”(Bezzar)

Rekao je Sufjan bin Ujejne (198.h.g): “Ko je pokvaren od naših učenjaka sličan je jevrejima, a ko je pokvaren od naših pobožnjaka sličan je kršćanima.”

Ibn Qajjim,rahimehullahu te'ala u ”Fadlu-l-ilm” kaže:”Pokvareni učenjaci sjede na vratima Dženneta i svojim riječima pozivaju ljude Džennet,a svojim djelima ih pozivaju u Vatru.Kada god izuste poziv ka Džennetu,njihova djela poviču:'Ne slušajte ih’!Da je istina ono u šta vas pozivaju oni bi se prvi odazvali!Oni se pokazuju u likovima upučivača,a u stvari su drumski razbojnici.”

Obavjestio nas je ebu Hurejre radiAllahu anhu, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ”Pred Sudnji dan će se pojaviti ljudi koji će koristiti vjeru za ovo svjetske koristi.Svojom ljupkošću će se prikazivati ljudima u jagnjećoj koži, jezici će im biti slađi od šećera, a imat će vučija srca.Allah veli: ‘Zar se oni Meni ohole i protiv mene se usuđuju!? Zaklinjem se Sobom da ću im poslati iskušenje od koga će i najpametniji među njima biti zbunjen.’ ”(Tirmizi, 2531)

Kazao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem :
”Pojaviće će se ljudi među mojim sljedbenicima koji će razumjevati vjeru i učiti Qur’an,te će govoriti da idu kod velikaša samo da bi ostvarili neku dunjalučku korist a da će sačuvati svoju vjeru od njih.Ali to se ni u kom slučaju neće desiti! Kao što se ne možeš približiti trnovitom drvetu a da ne budeš uboden tako ne možeš biti u blizini njih a da se ne izvještačiš njihovim zlom”…., a u potvrdnoj predaji Huzejfe ibn Jemana ,radijAllahu anhu, kaže:

“Ljudi su pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,o dobru,a ja sam ga pitao o zlu, iz bojazni da me ono ne snađe.Rekao sam: „Allahov Poslaniče,mi smo bili u paganstvu i zlu. Allah nam je donio ovo dobru, pa da li će poslije ovog dobra biti zla?“
Odgovorio je: „Da.“ Upitao sam:
„A da li će poslije toga zla biti dobra?“ Odgovorio je: „Da. Ali će biti primjesa zla.“
Pitao sam: „A šta je primjesa zla?“Odgovorio je:”Ljudi koji se povode za drugim običajima mimo moga Sunneta, koji uzimaju drugu uputu mimo moje.Kod njih je nešto od poznatog a negirati ćeš nešto.“
Upitao sam: „Da li će poslije toga dobra biti ponovo zla?“
Odgovorio je: „Da. Pozivači na vratima Džehennema. Ko im se odazove, bace ga u njega.“ Pitao sam: „Allahov Poslaniče, opiši nam ih.“ Rekao je:
“Da. To su ljudi naše kože i govore našim jezicima.“
Upitao sam: „Allahov Poslaniče, šta treba učiniti ako me to doba sustigne?“
Odgovorio je: „Pridržavaj se džemata muslimana (‘okupljenih na Sunnetu,a nikako novotara okupljenih/združenih na razvratnim novotarijama- fusno.autora’) i njihovog imama .“ Rekao sam: „Ako ne budu imali džemat ili imama (halife)?“ Odgovorio je: „Izdvoji se iz svih tih sekti, pa makar se zubima uhvatio za korijen drveta sve dok ti ne dođe smrt,a ti budeš na tome.“ (Buhari,7084; Muslim, 1847)

Od Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa, radiAllahu anhu, prenosi se da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem,kako govori:”Allah neće najedanput od ljudi oduzeti znanje,nego će usmrtiti učenjake i sa njima podići znanje.Među ljudima će ostaviti poglavare neznalice koji će davati fetve bez znanja,pa će tako zalutati i druge odvoditi u zabludu.“ (Buhari,7307; Muslim , 2673)

Od Ka'ba b.Malika b.ebu Ka'ba el Ensarija radiAllahu anhu, se prenosi kako je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ”Dva gladna vuka,koja bi upala u stado,ne bi više štete nanijeli (stadu) nego što pohlepa za imetkom i želje za slavom nanesu štete vjeri njihovog posjednika.” (Tirmizi, 2498)

Ibn Qajjim,rahimehullah u ”Fadlu-l-ilm” ,kazuje još:”Svaki učenjak koji zavoli dunjaluk, pa mu da prednost na ahiretom ,mora u s vojim fetvama, presudama i prenošenju znanja iznijeti neistinu o Allahu te'ala, jer mnogi propisi vjere Allaha subhanehu ve te'ala,ne poklapaju se sa prohtjevima i željama ljudi ,a posebice sa željama vlastodržaca koji slijepo slijede svoje strasti (‘posebice danas vlastodržci demokrate/ sekularisti – fusno.autora’). Takvi ne mogu ostvariti svoje želje i udovoljiti svojim prohtjevima osim kršenjem i odbacivanjem Allahovih propisa i odmetanjem od Njega.”…….
–zatim,nekoliko redaka poslije,ibn Qajjim kaže: …”Ovo je bolest učenjaka kada se predaju dunjaluku,počnu težiti za položajem i udovaljanjem strasti i požuda.O njima je Uzvišeni objavijo:”I kaži im vijesti o onome kome smo dokaze Naše dali,ali koji se od njih udaljio pa ga šejtan dostigao,i on je zalutao.A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao slučaj psa: ako ga potjeraš on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš on opet dahće. Takvi su ljudi koji Naše dokaze smatraju lažnim; zato kazuj događaje da bi oni razmislili” (prevod Al-A'raf,175- 176).Ovo je primjer pokvarenog učenjaka koji radi suprotno onom što je naučio. Razmisli samo o brojnosti pogrda i poniženju kojim se opisuje u ajetu:
1.-da je zapao u zabludu nakon što mu je dato znanje,i svjesno a ne iz neznanja,izabrao nevjerstvo nad imanom;

2.-da je odbacio svoje vjerovanje tako agresivno,sa izgubljenom nadom da će mu se nekad vratiti,jer je od sebe odbacio Allahove dokaze,poput zmije koja odbacuje svoju košuljicu.Da je bar dio Allahovih dokaza dopro do njega,on ih nebi tako odbacijo;

3.-da ga je šejtan dostigao,savladao i ulovio kao plijen.Zbog toga je Uzvišeni i rekao:”….pa ga šejtan dostigao”, a nije kazao:'slijedio’,jer prvi izraz je leksički mnogo upečatljiviji,uzimajući u obzir da znaći:dostići ili sustići nekog;

4.-da je od zalutalih,'gavin’,iako je prije toga bio upučen.A riječ ‘EL-GAJJ’ označava zapadanje u zabludu u vezi sa znanjem i zbog krive namjere……..;

5.-da ga Allah te'ala nije htio uzdići zbog znanja koje posjeduje,pa je to znanje bilo razlog njegove propasti,jer zananjem nije bio uzdignut pa mu se ono vratilo kao loše.Da nije bio učen to bi za njega bilo bolje i blaže bi bio kažnjen.;

6.-da Allah te'ala razotkriva njegove loše i bezvrijedne namjere i ambicije,jer je takav učenjak dao prednost bezvrijednom i prolaznom nad vrijednim i vječnim;

7.-da njegov izbor bezvrijednog nije posljedica nagovora duše i udovoljavanja njenim prohtjevima, već zbog težnje njegovog cijelokupnog biće za životom na Zemlji;

8.-da je odbacio Allahovu uputu,a odazvao se pozivu svojih strasti (‘ s dodatkom današnjice -nacionalizam i demokratsko glasački izbori-fusnot.autora’). Njegove su mu strasti vodilja i ono što dosljedno slijedi;

9.-Uzvišeni Allah ga poredi sa psom (KELB),a pas je najpoznatija životinja po samoljublju,škrtosti i pohlepi,pa se zbog toga u arapskom jeziku izraz ‘KELB’ koristi za onog ko je pohlepan i bez dostojanstva žuri za nečim;

10.-Allah te'ala je pohlepu takvog učenjaka za dunjalukom, njegovu nestrpljivost pred dunjalučkim izazovima, želju za stjecajem dunjalučkih dobara i tugu za njihovim pomanjkanjem i gubitkom nazvao psećim dahtanjem. Pas dahće kada ga gone i tjeraju , a i kad od njega odustanu.Isti je slučaj i sa učenjakom zasljepljenim dunjalukom. Ako ga neko opomene i posavjetuje on i pored toga dahće za dunjalukom, a ako ga ostavi po strani i okani ga se on opet, poput psa, dahće…….”
–do riječi-
”Ovo prethodno ukazuje na stanje učenjaka koji daje prednost dunjaluku nada ahiretom.A što se tiče pobožnjaka neznalice, njegova je mahana što zapostavlja znanje i zučavanje propisa vjere, te što u praktikovanju vjere kod njega predvladava mašta, osjećaj duše, intuicija i ono čemu ga srce poziva.Sufijan b. Ujejna i drugi govorili su:
‘Pazite se da vas ne zavede učenjak razvratnik ili pobožnjak neznalica, jer oni su uzrok svake zablude- Pobožnjak svojim neznanjem odvraća od znanja i onoga na šta znanje poziva, dok učenjak svojom nemoralnošću poziva na griješenje.’ ”…. kraj govora ibn Qajjima,rahimehullahu te'ala.

Rekao je imam Berbehari (329.h.g),rahimehullahu te'ala: “Neka ti se Allah smiluje.Dobro razmotri svačiji govor koji čuješ naročito u tvom vremenu.Ne žuri i ne ulazi u bilo šta dok se ne zapitaš i vidiš da li je iko od ashaba Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem govorio o tome ili bilo ko od učenjaka? Pa ako nađeš predaju od njih po tom pitanju čvrsto je prihvati i ne prelazi preko nje nipošto i ne daji prednost bilo čemu drugom pa da upadneš u vatru.” (Šerhu-sunne)

Novo na naslovnoj