Reply To: "Vehabije" u Tuzlu, "vehabije" iz Tuzle – Demokratija po mjeri Tuzlanske pete kolone

#15612
Anonimno
Neaktivan

Molim Allaha da uputi ovog sufiju na pravi put!
Jeste li čuli braćo i sestre sufije?
Tako mi Allaha posvjedočio nam je da smo na pravom putu i nije protiv nas javno ništa negativno rekao i djelovao je, bar meni, iskreno dok nam je svjedočio uputu!
I sa druge strane posvejdočio je sebi, nažalost, zabludu!
Opila ga je fiozofija, ne može da nađe puta. Zato molim Allaha da ga ne usmrti na zabludi!
Kao što smo mogli i primijetiti, ko ga je pomno pratio, da on svoju aqidu temelji na hewau (mišljenje, analogija). Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: “Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po hewau (svom nahođenju) postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je očito skrenuo s Pravog puta.” (Al-Ahzab, 36)
Zato molimo Allaha da nas učvrsti na uputi ondje gdje to jesmo i da nas uputi na pravi put ondje gdje to nismo!