Reply To: Za ne povjerovat doklen su u stanju da napadaju subhanAllah

#15717
Anonimno
Neaktivan

Allah te nagradio Džuzdžan.

Kao što vidite, šejh Hamud Ibn Ukla Eš-Šu'ajbi, Allah mu se smilovao, je naveo u ovoj fetwi nekoliko konsenzusa islamskih učenjaka, a konsenzus je dokaz u Šerijatu koji dolazi odmah nakon Kur'ana i Sunneta.

Šejh Hamud Ibn Ukla Eš-Šu'ajbi je uzimao znanje od Muhammeda Ibn Ibrahima i Muhammeda El-Emina Eš-Šankitija. Bio je profesor na islamskom fakultetu gdje je držao predavanja tokom 40 godina o Tewhidu, Aqidi, Tefsiru, Hadisu, Fikhu i gramatici. Imao je mnogo učenjaka među kojima se kalaze Ali El-Hudejr, Sulejman El-Ulwan, Muftija Abdulaziz El-Šejh, Muhammed Ibn Salih El-Usejmin, Salih El-Fewzan, Abdullah El-Gunejman i drugi.

Bolje bi bilo nekim ljudima da uče Fikh Džihada nego da napadaju Allahove robove bez znanja.